13 Eylül 2013 Cuma

Bazı durumlarda tek server üzerinde birden fazla site kurmak ve kullanmak isteyebilirsiniz. Bu tür durumlar için Apache server size vhost ile yardımcı oluyor. 

Peki nasıl?

Örnek olarak xyz.com ve abc.com diye 2 farklı domainimiz olsun,
normal bir apache kurulumundan sonra apache, sites-available içerisinde ki default vhost yapılandırma dosyasını sorgulayarak siteyi çağırır. Bizim burada yapmamız gereken ise mevcut vhost yapılandırma dosyasını kopyalayıp 2. domainimiz için gerekli değişiklikleri yapmak. 

Gelelim nasıl yapılacağına;

1.Apache varsayılan kurulumdan sonra site dizini /var/www olarak tanımlar. Bizde bu dizin altında sitemiz için gerekli dizini oluşturuyoruz.

mkdir /var/www/xyz.com
mkdir /var/www/abc.com

2. Mevcut varsayılan yapılandırma dosyamızın kopyasını aynı yere kopyalıyoruz

cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/xyz.com 

cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/abc.com

3. Her bir yapılandırma dosyamızı uygun text editör ile açıyoruz ve içerisindeki ServerName, Document Root ve Directory'i aşağıdaki gibi kendi tanımlamalarımıza göre değiştiriyoruz ServerAdmin [email protected]
 ServerName site1
 
 DocumentRoot /var/www/xyz.com
 
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride All
 
 
  Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride All
  Order allow,deny
  allow from all
 

 
 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

 # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
 # alert, emerg.
 LogLevel warn

 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined


4. Yaptığımız bu değişikliklerden sonra vhost'u etkinleştirmemiz gerekiyor, bunun içinde aşağıdaki gibi komutu çalıştırmamız yetiyor

a2ensite xyz.com (Buradaki xyz.com sites-available altında oluşturduğunuz vhost yapılandırma dosyası)
a2ensite abc.com
5.oluşturduğumuz vhost yapılandırmalarından sonra default yapılandırma dosyamıza ihtiyacımız kalmadığı için onu devredışı bırakmamız gerekiyor (diğer seçenek ise default yapılandırmayı birinci ya da ikinci domaininiz için gerekli değişiklikleri yapıp kullanmak) devre dışı bırakmak içinde aşağıdaki komutu kullanıyoruz

a2dissite default
6. Buraya kadar herhangi bir sorun yaşamadan yaptıysanız en son yapmamız gereken değişikliklerin aktif olması için apache'yi restart etmek.

service apache2 restart
veya
service apache2 reload
veya
/etc/init.d/apache2 restart

komutlardan birini kullanabilirsiniz.


Umarım birilerine yardımcı olur.