24 Ekim 2013 Perşembe

Lab'ımda bulunan Windows Server 2012 + Exchange Server 2013 CU2v2 ile exchange yapısını öğrenmeye çalışıyorum. Yaptığım onlarca denemeler, yapı değişikliği vs karşıma doğal olarak bazı sıkıntılar ve hatalar çıkardı, bunlardan birisi de başlıkta belirttiğim gibi, "Exchange Management Shell authentication failed" hatası.

ECP panel üzerinden Admin ile her türlü değişiklik, yenilik yapabilmeme rağmen server'a giriş yapıp Exchange Management Shell'i açtığımda "Log on failure: unknown user name or bad password." hatasını alıyordum. Böyle bir hata ile karşılaştığınızda yapacağınız işlem çok basit.

Çözüm için;

Control Panel -> Credential Manager -> Windows Credentials altında depolanan kullanıcı bilgilerini silmek yeterli olacaktır.

Not: Burda depolanmış olan kullanıcı eğer sisteminizde hala aktif olarak mevcut bir kullanıcı ise bu durumda Exchange Management Shell'e giriş yapabiliyorsunuz fakat o kullanıcının yetkisine bağlı olarak shell üzerinde komut çalıştırabiliyorsunuz. 

Mesela, Ahmet adında oluşturduğunuz bir user mailbox'ının bilgileri burada tutulmuş olsun. Ahmet aynı zamanda default mailbox role'lerine sahip olsun, bu durumda Exchange Management Shell giriş yaptığınız zaman herhangi bir hata yapmadan shell'e giriş yapabiliyorsunuz fakat "get-exchangeserver" ya da "get-queue" komutlarını ya da "Organization Management"  yetkisinde ki bir komutu çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir hata alacaksınız.

get-exchangeserver : The term 'get-exchangeserver' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file,
or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and
try again.
At line:1 char:1
+ get-exchangeserver
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (get-exchangeserver:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

Böyle bir durumda sorunun exchange snapinler ile ilgili olduğunu düşünebilirsiniz, "add-pssnapin microsoft*" komutu ile snapinleri yüklediğinizde yukarıdaki komutlar çalışacak fakat yine yetkilendirme hatası alacaksınızdır. Bu tür durumda yine yukarıda bahsettiğim gibi Vault'u kontrol edip depolanan credential'ı silmeniz halinde sağlıklı bir şekilde Exchange Management Shell'i kullanmaya devam edeceksinizdir. 

Bu durum Exchange 2010 içinde aynıdır.

13 Eylül 2013 Cuma

Bazı durumlarda tek server üzerinde birden fazla site kurmak ve kullanmak isteyebilirsiniz. Bu tür durumlar için Apache server size vhost ile yardımcı oluyor. 

Peki nasıl?

Örnek olarak xyz.com ve abc.com diye 2 farklı domainimiz olsun,
normal bir apache kurulumundan sonra apache, sites-available içerisinde ki default vhost yapılandırma dosyasını sorgulayarak siteyi çağırır. Bizim burada yapmamız gereken ise mevcut vhost yapılandırma dosyasını kopyalayıp 2. domainimiz için gerekli değişiklikleri yapmak. 

Gelelim nasıl yapılacağına;

1.Apache varsayılan kurulumdan sonra site dizini /var/www olarak tanımlar. Bizde bu dizin altında sitemiz için gerekli dizini oluşturuyoruz.

mkdir /var/www/xyz.com
mkdir /var/www/abc.com

2. Mevcut varsayılan yapılandırma dosyamızın kopyasını aynı yere kopyalıyoruz

cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/xyz.com 

cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/abc.com

3. Her bir yapılandırma dosyamızı uygun text editör ile açıyoruz ve içerisindeki ServerName, Document Root ve Directory'i aşağıdaki gibi kendi tanımlamalarımıza göre değiştiriyoruz ServerAdmin [email protected]
 ServerName site1
 
 DocumentRoot /var/www/xyz.com
 
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride All
 
 
  Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride All
  Order allow,deny
  allow from all
 

 
 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

 # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
 # alert, emerg.
 LogLevel warn

 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined


4. Yaptığımız bu değişikliklerden sonra vhost'u etkinleştirmemiz gerekiyor, bunun içinde aşağıdaki gibi komutu çalıştırmamız yetiyor

a2ensite xyz.com (Buradaki xyz.com sites-available altında oluşturduğunuz vhost yapılandırma dosyası)
a2ensite abc.com
5.oluşturduğumuz vhost yapılandırmalarından sonra default yapılandırma dosyamıza ihtiyacımız kalmadığı için onu devredışı bırakmamız gerekiyor (diğer seçenek ise default yapılandırmayı birinci ya da ikinci domaininiz için gerekli değişiklikleri yapıp kullanmak) devre dışı bırakmak içinde aşağıdaki komutu kullanıyoruz

a2dissite default
6. Buraya kadar herhangi bir sorun yaşamadan yaptıysanız en son yapmamız gereken değişikliklerin aktif olması için apache'yi restart etmek.

service apache2 restart
veya
service apache2 reload
veya
/etc/init.d/apache2 restart

komutlardan birini kullanabilirsiniz.


Umarım birilerine yardımcı olur.