29 Eylül 2007 Cumartesi

Linux da Dosya ve Dizin İşlemleri

Merhaba, linux dizinlerinde terminal program üzerinden dosya, klasör oluştuma silme, taşıma ve kopyala olayına değineceğim.

Yeni bir dosya oluşturmanın en basit yolu touch komutunu kullanmaktır.
Touch komutu aşağıdaki yapıya sahiptir :
touch [-acm] [tarih ] dosya_ismi
Touch komutu dosya yaratmanın yanı sıra dosyanın son erişim ve son değişme zamanlarını düzenlemek için de kullanılabilmektedir. Varolan bir dosya ismi verildiği takdirde touch komutu dosyanın son erişim ve son değişim tarihini kendisine verilen tarih parametresi yapmaktadır.
Dosya oluşturmak içinse touch dosya_ism yapsanız yeter. Man dosyalarına bakabilirsiniz.

Klasör oluşturma içinse mkdir komutunu kullanacağız
Mkdir komutu temel de aşağıdaki yapıya sahiptir :
mkdir [seçenekler] dizin
Mkdir ile kullanılabilecek seçenekler aşağıdaki gibidir :

-m izin_modu : Yeni yaratılacak dizin için geçerli olacak izinler istendiği takdirde bu parametre ile verilebilir. Bu parametre verilmediği takdirde izinler tüm sistem için geçerli olan izinlere ayarlanacaktır.

-p : mkdir komutuna verilen dizini oluşturmak için gerektiğinde daha üst dizinlerinde oluşturulmasını sağlayan parametredir. Örnek olarak dizin ismi parametresi olarak /olmayan_dizin/açılacak_dizin alan bir mkdir komutu açılacak_dizin’i barındıracak olan olmayan_dizin sistemde mevcut olmadığından hata ile sonlanacaktır. Bu durumda mkdir komutu –p parametresi ile çalıştırıldığında ilk olarak olmayan_dizin sonradan ise acılacak_dizin yaratılacaktır. bunu kullanırsanız daha rahat edersiniz

-v : Bu parametre ile mkdir komutunun yarattığı tüm dizinleri kullanıcıya bildirmesi sağlanır.bilgi amaçlı.

Dosya ve klasörleri nasıl sileriz buradada Rm komutunu kullancağız.
Rm komutunun temel yapısı aşağıdaki gibidir :
Dosyalar için : rm [seçenekler] dosya_ismi
Dizinler için : rm –r [seçenekler] dizin_ismi
Dizinleri silmek için –r parametresinin kullanılmasının nedeni dizinlerin silinmesi için ilk olarak içlerinde bulunan dosya ve diğer dizinlerin silinmesi gerekliliğidir. –r parametresi ile rm komutu dizin altında bulunan tüm dizin ve dosyaları , son aşamada da belirtilen dizini silecektir. Eğer silinmesi istenen dizin içinde hiç bir dosya veya başka dizin barındırmıyor ise rmdir komutu ile de silinebilir. İçinde dosya veya başka dizin barındıran dizinler rmdir komutu ile silinemezler.
Rm komutunun aldığı önemli parametrele aşağıdaki gibidir :

-i : Rm komutunu interaktif moda sokar. Bu durumda rm komutu sileceği her dosya ve dizin için kullanıcıdan onay bekler. Root kullanıcısı için tanımlanan komut takma isimleri (alias) rm komutu her zaman bu parametre ile çalıştıracak şekilde ayarlanmıştır.

-f : Rm komutu bu parametre ile çalıştırıldığında onay için hiç bir zaman kullanıcıya başvurmaz.

-r : Dizinlerin içeriklerini komple olarak kaldırır.

-d : Belirtilen dizinin içeri boş olamsa bile dizinin silinmesini sağlar. Bu parametre yanlızca root kullanıcısı tarafından kullanılabilmektedir.

-v : Yapılan her silme işlemi ile ilgili bilgiyi kullanıcıya gösterir.

Dosya ve klasörleri nasıl kopyalarız burada cp komutunu kullanırız.
Bu komutun temel kullanım şekli aşağıdaki gibidir :
cp [seçenekler] kaynak hedef
Kaynak ve hedef olarak belirtilen parametreler dosya veya dizin olabilir. Cp komutunun alabileceği temel parametreler aşağıdaki gibidir :

-R : Bu parametre dizinleri kopyalamak için kullanılır. Herhangi bir dizin kopyalanacağı zaman bu parametre verilmediği takdirde cp komutu dizini kopyalamaz. Bu parametre sayesinde dizin ve içinde bulunun dosya ve alt dizinler hedef dizine kopyalanır.

-p : Bu parametre kopyalanan dosya veya dosyaların izinlerin ve sahiplerinin korunmasını sağlamaktadır.

-d : cp komutu varsayılan olarak bir linki kopyalarken linkin belirtmiş olduğu dosyayı kopyalamaktadır. Kopylama işleminde dosyanın kendisinin yerine linkinin kopyalanması istendiği takdirde bu parametre kullanılmalıdır.

-l : Bu parametre sayesinde kopyalama işlemi yerine link yaratma işlemi gerçekleştirilir. Bu sayede kopyalanan dosya değiştiği takdirde diğer kopyası da değişecektir.

[[email protected]]# cp -R yeniklasör /home/acikkaynak/ gibi.

Taşıma komutumuz ise mv dir.
Bu komutada man dosyalarına bakıp nasıl kullanıldığını görebilirsiniz.
komutumuz ne olcak

[[email protected]]#man mv

0 yorum: