25 Aralık 2007 Salı

İP YÖNLENDİRME

İP YÖNLENDİRME

Öncelikle bir TCP/IP networküne bağlanmak isteyen bir bilgisayarda
yapılması gereken ayarları ele alalım. TCP/IP protokolü tanıtılırken bir takım
bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır, bunlar

1. IP numarası *
2. Subnet maskesi *
3. Ağ geçidi (Gateway)
4. DNS Sunucularıdır

Yanlarında * bulunan bilgiler mutlaka girilmesi gereken bilgilerdir, diğerleri duruma göre bos bırakılabilir.

Bu kısımda özellikle üzerinde durulacak olan “ağ geçidi” kavramı ve İnternet üzerinde yönlendirmedir. Buradan hareketle yukarıdaki bilgilere sahip bir bilgisayarın yapacaklarını özetleyelim, ilk olarak daha önce anlatıldığı şekilde IP adresini ve subnet maskesini kullanarak ait olduğu networkü bulacaktır. Daha sonra kendisi için bir IP yönlendirme tablosu oluşturacaktır.

Yönlendirme tablosu oluştururken izleyeceği yol sudur. Kendi IP numarasına giden tüm paketleri kendisine yönlendirecektir. Ayni şekilde kendisi ile ayni networkte olan adreslere bu IP numarasının ait olduğu arayüz üzerinden ulaşmaya çalışacaktır. Bu network dışında kalan adreslere yönelen tüm paketleri ise ağ geçidi olarak tanımlanan cihaza yönlendirecektir (Buradan da anlaşılacağı gibi, ağ geçidi olarak tanımlanan IP numarası mutlaka kendi IP numarası ile ayni
subnet içinde olmalıdır, aksi taktirde bilgisayar ağ geçidine ulaşamayacaktır).

IP yönlendirme tablosunun oluşturulabilmesi için gerekenlere bir bakalım. Öncelikle ulaşılmak istenen network ve bu networkün maskesi bilinmelidir ve bu networke ulaşmak için kullanılacak arayüz de gerekmektedir. Bir örnekle konuyu daha açık hale getirmek için, 212.45.64.226 IP
numarasına ve 255.255.255.224 subnet maskına sahip bir bilgisayar için ağ geçidinin 212.45.64.225 olarak tanımlandığını düşünelim. Bu durumda bilgisayar ait olduğu networkü 212.45.64.224 olarak hesaplayacaktır, oluşturduğu yönlendirme tablosu ise su şekilde ifade edilebilir. Öncelikle kendi IP numarasına giden paketleri kendi kendine gönder. 212.45.64.224 networkünde olan tüm paketleri 212.45.64.226 IP numarasını kullanarak gönder, bu networkün dışındaki adreslere gidecek paketleri ise 212.45.64.225 IP numarası üzerinden yönlendir. Tablo olarak ifade edecek olursak,

Hedef Network Maske
Ağ geçidi Arayüz
212.45.64.226 255.255.255.255 127.0.0.1 Loopback
212.45.64.224 255.255.255.224 212.45.64.226 Ethernet0
0.0.0.0 0.0.0.0 212.45.64.225 Ethernet0


* 127.0.0.1 (Loopback) bilgisayarın kendisini ifade eder, 255.255.255.255 ise tek bilgisayarı tanımlayan subnet maskesidir.

sonucunu elde edebimiz. Burada belirtilen arayüz bilgisayarın bu IP numarasına ulaşmak için kullandığı ara yüzdür, bu ara yüzün tanımı ve gösterimi çeşitli işletim sistemleri arasında farklı olabilmektedir, unix türevi sistemlerde Ethernet için eth0, le0, hme0 gibi isimler kullanılırken (burada 0 kaçıncı ara yüz olduğunu gösterir, örneğin bir bilgisayarda iki Ethernet kartı varsa bunlar eth0 ve eth1 ya da hme0 ve hme1 olarak tanımlanırlar), Windows tabanlı sistemlerde ise bundan farklı olarak ara yüzler sahip oldukları birincil IP ile tanımlanırlar, örneğin örneğimizdeki ara yüz, ara yüzün birincil IP numarası olan 212.45.64.226 ile tanımlanacaktır.

C:\>route print
Active Routes:


Network Address
Netmask Gateway Address Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 212.45.64.225 212.45.64.226 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
212.45.64.224 255.255.255.224 212.45.64.226 212.45.64.226 1
212.45.64.226 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
212.45.64.255 255.255.255.255 212.45.64.226 212.45.64.226 1
224.0.0.0 224.0.0.0 212.45.64.226 212.45.64.226 1
255.255.255.255 255.255.255.255 212.45.64.226 212.45.64.226 1

NOT: 0.0.0.0/0.0.0.0 tanımlanabilecek en genel networktür. Bütün IP numaralarını kapsar.

Yukarıdaki tabloda birinci, üçüncü ve dördüncü satırların bizim oluşturduğumuz tabloda yer aldığı diğerlerinin ise yer almadığı hemen dikkati çekecektir. Burada ikinci satir 127 ile başlayan tüm adreslerin loopback ara yüzüne yönlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu da 127 ile başlayan tüm adreslerin aslında kendi kullandığımız bilgisayarı tanımladığı anlamına gelir.
Besinci, altıncı ve yedinci satırlar ise broadcast ve multicast tanımlamalarıdır, broadcast yönlendirmeler belli bir IP numarasına değil tüm networke ulaşılmaya çalışıldığında kullanılırlar. Ancak yönlendirme tablosunun bu tanımları sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır, kullanıcının bunları ileride değinileceği şekilde değiştirmesine, silmesine ya da eklemesine gerek duyulmamaktadır. Bizim oluşturduğumuz tabloda bulunmayan “metric” hanesi ise eşdeğer
yönlendirmeler arasında hangisinin önce kullanılacağını belirtir, daha sonra incelenecektir.
Bir IP yönlendirme tablosu incelenirken ya da oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri yönlendirme tablosunun en özelden en genele doğru taranacağıdır, örneğin 212.45.64.226 numaralı IP’ ye ulaşmaya çalışırken bu IP numarasının hem 212.45.64.226/255.255.255.255 hem 212.45.64.224/255.255.255.224 hem de 0.0.0.0/0.0.0.0 networklerinin içinde kaldığı görülür ama bunların arasında en özel olan kullanılacaktır, bu da
212.45.64.226/255.255.255.255’tir.Yönlendirme ile ilgili tüm işlemlerde bizim için gerekli olan en temel komut Route komutudur.(Microsoft tabanlı işletim sistemleri için) Bu komutu parametreleri ile inceleresek;


ROUTE [-f] [-p] [command [ hedef ağ ] [MASK netmask ] [ gateway ] [METRİC metric ] [ IF interface ]

-f : Yönlendirme tablosunun tüm içeriğini temizler.

-p : Yönlendirme tablosuna statik yollar eklemek için kullanılır.

Commnd: PRINT : Yönlendirme tablosunu görüntüler.
ADD : Tabloya yeni bir girdi ekler.
DELETE : Tablodan mevcut girdileri siler.
CHANGE : Tabloda değişiklik yapmak için kullanılır.


• RIP (Routing Information Protocol)
• OSPF (Open Shortest Path First) dir.

Bu iki protokol routerlarda ve geniş wanlarda kullanılır ve birbirlerine göre avantajları vardır.En temel özellikleri RIP in küçük ve orta çaplı ağlarda OSPF in de geniş wanlarda ve internet bağlantılarında kullanıldığıdır.


RIP
• Bir yönlendirme protokolüdür.
• Windows2000 de Rıp2 versiyonu kullanılır.
• Rıp2 versiyonu yayınları multicast yolu ile yapar.
• Küçük ve orta çaplı Wan larda kullanılır.
• Yönlendirme tablosu esasına göre çalışır.
• Yapılandırılması ve yönetilmesi kolaydır.
• Verimi fazla iyi değildir.

OSPF
• Bir yönlendirme protokolüdür.
• SPF algoritması ile çalışır.
• Link database i kullanır.
• Büyük ve orta çaplı ağlarda kullanılır.
• Yapılandırılması ve yönetimi zordur.
• Büyük ağlarda çok verimli çalışır.
Yönlendirme ve Uzaktan Erişim hizmetinin asıl olarak uzaktan gelen kullanıcılara hizmet verdiğini düşünebilirsiniz ama bu hizmetin adındaki Yönlendirme ifadesi de çok önemli bir işleve işaret ediyor. Yönlendirme ve Uzaktan Erişim hizmeti, aynen NT 4.0’daki kuzeni RRAS gibi, eksiksiz ve yazılım temelli bir yönlendirici hizmeti sağlıyor.

Win2K içindeki Yönlendirme ve Uzaktan Erişim hizmetinin en önemli yönlendirme özelliklerinden birisi NAT desteğidir. RFC 1631 ile tanımlanan NAT özelliği Win2K Server, Win2K Pro, Windows Millennium Edition (Windows Me) ve Windows 98 Second Edition (Win98SE) işletim sistemlerinde bulunan Internet Bağlantı Paylaşımı (ICS) özelliğine benzer. ICS’de olduğu gibi NAT’ta da iç ağda kullanılan özel, yönlendirilemeyen IP adresleri sunucunun yönlendirilebilir, kayıtlı IP adreslerine dönüştürülür. Bu sayede bir makinanın Internet çıkışını iç ağdaki diğer makinalar da kullanabilir. ICS’in tersine NAT, yalnızca Win2K sunucu sürümlerine yüklenebilir.

NAT’I Yönlendirme ve Uzaktan Erişim Sunucusu Kurulum Yardımcısının Internet bağlantı sunucusu seçeneği ile kurabilirsiniz. Bir başka seçenek de, yardımcı program tamamlandıktan sonra NAT’ı Yönlendirme ve Uzaktan Erişim yönetim konsolundan kurmaktır. İkinci seçenek IP Routing altındaki General bölümüne sağ tıklayın, New Routing Protocol (Yeni Yönlendirme Protokolü) şıkkını seçin ve karşınıza çıkan listeden Network Address Translation (NAT)’ı seçin.

NAT’ı kurduktan sonra sunucu üzerindeki iç (yani, LAN) ve dış (yani, Internet) bağlantılarını tanımlamalısınız. Bunu yapmak için karşınzıa çıkan ağ bağlatı listesindeki her bir bağlantının üzerine gelin, sağ tıklayın, Properties’i seçin, karşınıza çıkan diyalog kutusunda uygun seçeneği işaretleyin: Private interface to be connected to the private network (İç ağa bağlanacak iç bağlantı) ya da Public interface connected to the Internet (Internete bağlanacak dış bağlantı). Bu işlemi her iki bağlantı için de yapmayı unutmayınız.

NAT, ICS’ye göre bazı önemli avantajlara sahip. Birincisi, NAT sayesinde Yönlendirme ve Uzaktan Erişim sunucu, NAT istemcileri için WINS vekil ajanı (proxy agent) ya da DNS vekil ajanı olarak çalışabiliyor. Bu özellik sayesinde istemcilerin isim çzöümleme istekleri NAT üzerinden bir WINS sunucuya aktarılabiliyor. (Ama istemcilerin yalnızca isim çözümleme istekleri WINS sunucuya aktarılıyor. İstemcilerin isimleri WINS sunucuya aktarılmıyor. İç ağda kullanabileceğimiz IP adresleri konusunda da NAT’ta daha büyük bir esneklik var: ICS iç ağda yalnızca 192.168.x.x şeklindeki adresleri kabul ediyor. ICS sunucunun adresinin ise kesinlikle 192.168.0.1 olması gerekiyor. NAT’ta bu kısıtlamalar yok. Yine ICS dış bağlantı için yalnızca tek bir IP adresini kullanabilirken, NAT birden fazla IP adresini kullanabiliyor. Aynı zamanda NAT PPTP gibi istemci protokollerine de destek veriyor ve bunları başarılı bir şekilde dönüştürebiliyor (ICS’in yapamadığı bir şey). Son olarak,, ICS’nin tersine NAT sayesinde iç ağımızdaki hizmetler (Web sunucular, FTP sunucular gibi) Internetten gelen istemcilere açılabiliyor.


Eğer yardımcının Internet bağlantı sunucusu seçeneğini seçerseniz, Yönlendirme ve Uzaktan Erişim, NAT’ın kuruluşunu ve yapılandırmasını otomatik olarak yapar. Bu durumda NAT kurulur ve sizden iç bağlantınız ile Internet bağlantınızı belirlemeniz istenir. Gerekiyorsa, NAT’ın Internet bağlantısı olarak sizden ISP’ye giden istek üzerine arama (dial-on-demand) hattınızı kurmasını da isteyebilirsiniz. Eğer bir etki alanı ortamında değilseniz yardımcı program sizden NAT yerine ICS’I kurmak isteyip istemediğinizi sorar.

Bir başka yeni ve az bilinen özellik de Yönlendirme ve Uzaktan Erişimdeki Internet Group Management Protocol (IGMP) desteği. TCP/IP kullanan bilgisayarlar kendi IP multicast grup üyelik bilgilerini IGMP destekli yönlendiricilere bildirmek için IGMP’yi kullanıyorlar. Yönlendirme ve Uzaktan Erişim içinde IGMP yönlendirici ve vekil bileşenleri var. IGMP yönlendirici bileşeni LAN’de bulunan istemcilerin multicast grup üyeliklerini takip ediyor. IGMP vekil bileşeni ise IGMP grup üyelik paketlerini dış bağlantısından (ya da bağlantılarından) göndermeye yarıyor. IGMP’nin ana amacı LAN istemcilerinin IP multicast uygulamalarını çalıştırabilmeleridir. Multicast teknolojisi giderek yayılıyor çünkü bu teknoloji yüksek bantgenişliği gerektiren uygulamaların çok verimli bir şekilde çok sayıdaki istemciye dağıtılabilmesine olanak sağlıyor.

Yönlendirme ve Uzaktan Erişim sunucusu üzerinde IGMP yönlendirici bileşenini bağlantı başına tanımlayabilirsiniz. Ama IGMP vekil bileşeni tek bir bağlantı üzerinde tanımlanabilir. IGMP yönlendirici ya da vekil desteğini eklemek için Yönlendirme ve Uzaktan Erişimin yönetim konsolunun sol bölümündeki IP Routing kısmından, General’a sağ tıklayın ve New Routing Protocol şıkkından IGMP’yi seçin. Sonra da IGMP’yi etkinleştireceğiniz arayüzü (ağ bağlantısı; menüde interface olarak geçiyor) seçin.

Sunucunuz üzerinde bir ya da birden fazla IP multicast adres aralığı da kurmanız gerekiyor. IP multicast adresleri 239.0.0.0 ile 239.254.255.25 arasında yer alıyor. Yönlendirme ve Uzaktan Erişim yönetim konsolunda IP Routing/General’ı sağ tıklayıp Properties şıkkını seçin, Multicast Scopes sekmesinden gerekli adres bilgilerini girin. NAT ve IGMP gibi yeni yönlendirme protokollerine ek olarak Yönlendirme ve Uzaktan Erişim, NT 4.0’daki RRAS’ın desteklediği dinamik yönlendirme protokolleri olan, Open Shortest Path First (OSPF) ve Routing Information Protocol version 2 (RIP2) protokollerini desteklemeye de devam ediyor.

DOMAİN KODLARI

DOMAİN KODLARI


ad Andorra
ae United Arab Emirates
af Afghanistan
ag Antigua, Barbuda
ai Anguilla
al Albania
am Armenia
an Netherland Antilles
ao Angola
aq Antarctica
ar Argentina
as American Samoa
at Austria
au Australia
aw Aruba
az Azerbaidjan
ba Bosnia-Herzegovina
bb Barbados
bd Bangladesh
be Belgium
bf Burkina Faso
bg Bulgaria
bh Bahrain
bi Burundi
bj Benin
bm Bermuda
bn Brunei Darussalam
bo Bolivia
br Brazil
bs Bahamas
bt Buthan
bv Bouvet Island
bw Botswana
by Bielorussia
bz Belize
ca Canada
com Commercial, int'l. Domain Name
cc Cocos Island
cf Central African Rep.
cg Congo
ch Switzerland
ci Ivory Coast
ck Cook Islands
cl Chile
cm Cameroon
cn China
co Colombia
cr Costa Rica
cs Czechoslovakia
cu Cuba
cv Cape Verde
cx Christmas Island
cy Cyprus
de Germany, Deutschland
dj Djibouti
dk Denmark
do Dominican Republic
dz Algeria
ec Ecuador
ee Estonia
eg Egypt
eh Western Sahara
es Spain
et Ethiopia
fi Finland
fj Fiji
fk Falkland Island
fm Micronesia
fo Faroe Islands
fr France
fx France, European Terr.
ga Gabon
gb Great Britain, UK
gd Grenada
ge Georgia
gf Guyana
gh Ghana
gi Gibraltar
gl Greenland
gm Gambia
gn Guinea
gp Guadeloupe
gq Equatorial Guinea
gr Greece
gt Guatemala
gu Guam
gw Guinea Bissau
gy Guyana
hk Hong Kong
hm Heard & McDonald Island
hn Honduras
hr Croatia
ht Haiti
hu Hungary
id Indonesia
ie Ireland
il Israel
in India
io British Indian, Terr.
iq Iraq
ir Iran
is Iceland
it Italy
jm Jamaica
jo Jordan
jp Japan
ke Kenya
kg Kyrgyzstan
kh Cambodia
ki Kiribati
km Comoros
kp Korea North
kr Korea South
kw Kuwait
ky Cayman Islands
kz Kazachstan
la Laos
lb Lebanon
lc Saint Lucia
li Liechtenstein
lk Sri Lanka
lr Liberia
ls Lesotho
lt Lithuania
lu Luxembourg
lv Latvia
ly Libya
ma Morocco
mc Monaco
md Moldavia
mg Madagascar
mh Marshall Islands
ml Mali
mm Myanmar
mn Mongolia
mo Macau
mp Northern Mariana Island
mq Martinique
mr Mauritania
ms Montserrat
mt Malta
mu Mauritius
mv Maldives
mw Malawi
mx Mexico
my Malaysia
mz Mozambique
na Namibia
nc New Caledonia
ne Niger
nf Norfolk Island
ng Nigeria
ni Nicaragua
nl Netherlands
no Norway
np Nepal
nr Nauru
nt Neutral Zone
nu Niue
nz New Zealand
om Oman
pa Panama
pe Peru
pf Polynesia
pg Papua New Guinea
ph Philippines
pk Pakistan
pl Poland
pm St. Pierre & Miquelon
pn Pitcairn
pr Puerto Rico
pt Portugal
pw Palau
py Paraguay
qa Qatar
re Reunion
ro Romania
ru Russian Federation
rw Rwanda
sa Saudi Arabia
sb Solomon Islands
sc Seychelles
sd Sudan
se Sweden
sg Singapore
sh St. Helena
si Slovenia
sj Svalbard & Jan Mayen Island
sk Slovakia
sl Sierra Leone
sm San Marino
sn Senegal
so Somalia
sr Suriname
st St. Tome and Principe
su Soviet Union
sv El Salvador
sy Syria
sz Swaziland
tc Turks & Caicos Islands
td Chad
tf French Southern Terr.
tg Togo
th Thailand
tj Tadjikistan
tk Tokelau
tm Turkmenistan
tn Tunisia
to Tonga
tp East Timor
tr Turkey
tt Trinidad & Tobago
tv Tuvalu
tw Taiwan
tz Tanzania
ua Ukraine
ug Uganda
uk United Kingdom
um US Minor Outlying Island
us United States
uy Uruguay
uz Uzbekistan
va Vatican City State
vc St.Vincent & Grenadines
ve Venezuela
vg Virgin Islands, British
vi Virgin Islands, US
vn Vietnam
vu Vanuatu
wf Wallis & Futuna Islands
ws Samoa
ye Yemen
yu Yugoslavia
za South Africa
zm Zambia
zr Zaire
zw Zimbabwe

29 Eylül 2007 Cumartesi

Linux da Dosya ve Dizin İşlemleri

Merhaba, linux dizinlerinde terminal program üzerinden dosya, klasör oluştuma silme, taşıma ve kopyala olayına değineceğim.

Yeni bir dosya oluşturmanın en basit yolu touch komutunu kullanmaktır.
Touch komutu aşağıdaki yapıya sahiptir :
touch [-acm] [tarih ] dosya_ismi
Touch komutu dosya yaratmanın yanı sıra dosyanın son erişim ve son değişme zamanlarını düzenlemek için de kullanılabilmektedir. Varolan bir dosya ismi verildiği takdirde touch komutu dosyanın son erişim ve son değişim tarihini kendisine verilen tarih parametresi yapmaktadır.
Dosya oluşturmak içinse touch dosya_ism yapsanız yeter. Man dosyalarına bakabilirsiniz.

Klasör oluşturma içinse mkdir komutunu kullanacağız
Mkdir komutu temel de aşağıdaki yapıya sahiptir :
mkdir [seçenekler] dizin
Mkdir ile kullanılabilecek seçenekler aşağıdaki gibidir :

-m izin_modu : Yeni yaratılacak dizin için geçerli olacak izinler istendiği takdirde bu parametre ile verilebilir. Bu parametre verilmediği takdirde izinler tüm sistem için geçerli olan izinlere ayarlanacaktır.

-p : mkdir komutuna verilen dizini oluşturmak için gerektiğinde daha üst dizinlerinde oluşturulmasını sağlayan parametredir. Örnek olarak dizin ismi parametresi olarak /olmayan_dizin/açılacak_dizin alan bir mkdir komutu açılacak_dizin’i barındıracak olan olmayan_dizin sistemde mevcut olmadığından hata ile sonlanacaktır. Bu durumda mkdir komutu –p parametresi ile çalıştırıldığında ilk olarak olmayan_dizin sonradan ise acılacak_dizin yaratılacaktır. bunu kullanırsanız daha rahat edersiniz

-v : Bu parametre ile mkdir komutunun yarattığı tüm dizinleri kullanıcıya bildirmesi sağlanır.bilgi amaçlı.

Dosya ve klasörleri nasıl sileriz buradada Rm komutunu kullancağız.
Rm komutunun temel yapısı aşağıdaki gibidir :
Dosyalar için : rm [seçenekler] dosya_ismi
Dizinler için : rm –r [seçenekler] dizin_ismi
Dizinleri silmek için –r parametresinin kullanılmasının nedeni dizinlerin silinmesi için ilk olarak içlerinde bulunan dosya ve diğer dizinlerin silinmesi gerekliliğidir. –r parametresi ile rm komutu dizin altında bulunan tüm dizin ve dosyaları , son aşamada da belirtilen dizini silecektir. Eğer silinmesi istenen dizin içinde hiç bir dosya veya başka dizin barındırmıyor ise rmdir komutu ile de silinebilir. İçinde dosya veya başka dizin barındıran dizinler rmdir komutu ile silinemezler.
Rm komutunun aldığı önemli parametrele aşağıdaki gibidir :

-i : Rm komutunu interaktif moda sokar. Bu durumda rm komutu sileceği her dosya ve dizin için kullanıcıdan onay bekler. Root kullanıcısı için tanımlanan komut takma isimleri (alias) rm komutu her zaman bu parametre ile çalıştıracak şekilde ayarlanmıştır.

-f : Rm komutu bu parametre ile çalıştırıldığında onay için hiç bir zaman kullanıcıya başvurmaz.

-r : Dizinlerin içeriklerini komple olarak kaldırır.

-d : Belirtilen dizinin içeri boş olamsa bile dizinin silinmesini sağlar. Bu parametre yanlızca root kullanıcısı tarafından kullanılabilmektedir.

-v : Yapılan her silme işlemi ile ilgili bilgiyi kullanıcıya gösterir.

Dosya ve klasörleri nasıl kopyalarız burada cp komutunu kullanırız.
Bu komutun temel kullanım şekli aşağıdaki gibidir :
cp [seçenekler] kaynak hedef
Kaynak ve hedef olarak belirtilen parametreler dosya veya dizin olabilir. Cp komutunun alabileceği temel parametreler aşağıdaki gibidir :

-R : Bu parametre dizinleri kopyalamak için kullanılır. Herhangi bir dizin kopyalanacağı zaman bu parametre verilmediği takdirde cp komutu dizini kopyalamaz. Bu parametre sayesinde dizin ve içinde bulunun dosya ve alt dizinler hedef dizine kopyalanır.

-p : Bu parametre kopyalanan dosya veya dosyaların izinlerin ve sahiplerinin korunmasını sağlamaktadır.

-d : cp komutu varsayılan olarak bir linki kopyalarken linkin belirtmiş olduğu dosyayı kopyalamaktadır. Kopylama işleminde dosyanın kendisinin yerine linkinin kopyalanması istendiği takdirde bu parametre kullanılmalıdır.

-l : Bu parametre sayesinde kopyalama işlemi yerine link yaratma işlemi gerçekleştirilir. Bu sayede kopyalanan dosya değiştiği takdirde diğer kopyası da değişecektir.

[[email protected]]# cp -R yeniklasör /home/acikkaynak/ gibi.

Taşıma komutumuz ise mv dir.
Bu komutada man dosyalarına bakıp nasıl kullanıldığını görebilirsiniz.
komutumuz ne olcak

[[email protected]]#man mv

Linux Dosya Yapısı

Linux işletim sisteminde dosya ve dizinler hiyerarşik bir yapıya sahiptirler. En üst düzeyde kök dizin ( / ) tabir edilen dizin ve bu dizinin alt dizinlerinden oluşmaktadır, dizinlere belli kurallar dairesinde hiyaraşik bir yapıya sahiptir, kurulacak paketlerin sağlık ve doğru çalışa bilmeleri için bazı dizinler standarlaştırılmıştır. Linux da dosyalara isim verilirken istenilen karakter ler verilebilir sadece * ve ? hariç ve dosyalara en fazla 256 karakter verilebilmektedir ayrıca dosyaların uzantıların bir önemi yok tur yani windowdaki gibi exe,mp3 vs. uzantıların bir önemi yok daha ileride anlatmayı düşündüğüm komutlar arasındaki file komutu ile dosyanın ne dosyası olduğunu görebilirsiniz.Örnek olarak

[[email protected] ]$ file /etc/passwd
/etc/passwd: ASCII text dosyanın text dosyası olduğunu görebilirsiniz.Kök dizini diğer tüm dizin ve dosyaları içeren dizindir.
Yukarıdaki dizinlerin kök dizininin ( / ) bulunduğu disk bölümünde bulunması zorunludur. Standart olarak linux dosya sistemi içersinde yeri bulunan dizinler de mevcuttur.

/home : Kullanıcıla ayrılan dizinlerin bulunduğu yerdir.

/mnt : Gecici olarak sisteme bağlanacak bölümlerin , sisteme bağlanma noktalarının bulunduğu dizindir.

/root : Sistemin en yetkili kullanıcısı olan “root” kullanıcısına ait dizindir.

/tmp : Gecici dosyaların bulunduğu dizindir.

/usr : Paylaşılabilir dosyaların bulunduğu dizindir. Bu dizin içersinde çalışabilir dosyaların bulunduğu dizinlerin yanısıra , dokümanlar ve programların kullandığı dosyalar bulunmaktadır.

/var : Log dosyları , kullanıcıların e-postaları , e-posta kuyruğunda bekliyen e-postalar için geçici dosyalar gibi paylaşılması mümkün olmayan dosyların bulunduğu dizindir.

/proc : Sistem ile ilgili bilgilerin alınabileceği sanal bir dosya sistemidir.

/boot : Dizini sistemi yüklemek için kullanılan LILO için gerekli dosyaların bulunduğu dizindir.

/dev :Dizini sistemde bulunan veya bulunabilecek donanımlara erişmek için kullanılan aygıt dosyalarının bulunduğu dizindir.

/etc :Dizini sistem için özel olan dizin ve dosyların bulunduğu dizindir. Bu dizin içinde sistemde kullanılan konfigürasyon dosyaları bulunur. Ayrıca kullanıcıların tanımlandığı passwd ve shadow dosyaları da bu dizin içersindedir. Bu dizin genel olarak sistem ile ilgili olan tüm konfigürasyon dosyalarını barındıran dizindir.

/lib :Dizini sistemin açılması ve /sbin /bin altında bulunan programların çalışabilemesi için gerekli kütüphane ve modüllerin bulunduğu dizindir.

Dizinler hakkında teknik bilgiler verdikden sonra bu dizinlerde dosya oluşturma, dosya silme, klasör oluşturma silme, taşıma, kopyalama vs. herşekilde müdahaleyi anlatacağım.Tabiki bunları terminalden yapacağız

Linux İşletim Sistemlerinde Yardım…

Linux’un geliştiricileri üzerinde çalışabilen programların dökümanlaştırılmasını da yapmışlar. İnternet’te ve işletim sistemi içinde Linux’un iyi bir şekilde öğrenilmesine yetecek kadar doküman ve yardım sayfaları var, bu dökümanlara ulaşabilmek için kullanılan man ve info komutları hakkında bilgi vermeye çalışacam. Bu komutlar sayesinde herhangi bir bir programın neye yaradığını , nasıl kullanılabilneceği ve özel komutlarını nasıl kullanabileceğimizi görebiliriz.

Merhaba, man komutu ile ilgili genel bilgi vermiştim şimdide biraz teknik olarak inceleyelim, öncellikle man dosyaları /usr/man veya /usr/share/man dizinleri altında bulunur tabiki farklı dağıtımlarda farklı yerlerde de olabilir genelde böyledir. Bu dizine bakıldığı zaman 9 adet man dosyası olduğunu görebilirsiniz ve bu dosyaları tıklayarak veya farklı komutlarla açamassınız sadece ve sadece terminalden yazılacak man komutu ile açılır. Genel teknik bilgi verdikten sonra nasıl kullanılır hakkındada bilgi verelim.

Öncellikle bir teminal açarız ve karşımıza [email protected] satırı çıkar buraya [ man + komut adı yazılır ] örnek olarak herkes yapabilir mesela useradd komutunu deneyelim nasıl kullanıldığını veya ne olduğunu bilimiyoruz diyelim hemen teminal i açarız man useradd ve enter ve man dosyaları açılmış vaziyette karşımızda ve sayfaları incelerseniz ne işe yaradığı nasıl kullanılabilindiği hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz alt tarafa yüklediğim resimde görüldüğü gibi.

detaylarını kullandıkça öğrenirsiniz.

27 Eylül 2007 Perşembe

+ / - Linux işletim sistemleri

Herkes Linux işletim sistemleri ile ilgili - veya + fikirlerini buraya yazabilir bundan kastımız yanlış bildiğimiz bazı mevzuların doğru, doğru bildiğimiz bazı konuların ise yanlış olabileceği kimse yanlış bir fikirde kalmasın istiyoruz.
Pardus
Linux kullanmak için 11.neden:Linux genelde ext3 dosya sistemini kullanır ki bu sistemde arasıra defrag işlemini yapmanıza gerek yoktur.Linux bunu kendi kendine halleder.
Linux kullanmak için 12.Neden:Linux kullanınca hem işletim sistemine,hem ofis yazılımına hem de antivirüs programlarına bir ton para vermenize gerek yoktur.Özellikle bir yılda Türkiye olarak Microsoft ürünlerine verdiğimiz paranın 150 Milyon dolar olduğu düşünülürse bu önemli bir durum.
Linux kullanmak için 13.Neden:Bütün Windows programlarının Linux’da bir karşılığı vardır.Hatta Linux’da çeşitli kaynaklardan Windows’dakinden daha fazla program paketi bulabilirsiniz.
Linux kullanmak için 14.Neden:Linux’da İhtiyacınız olan bir programı site site dolaşıp arayıp bulmanıza gerek yoktur.Benim de kullandığım Pardus’da paket yöneticisine programın adını yazmanız ve aratmanız yeterlidir.Program bulununca üst kısımdan paketleri kur seçeneğine tıklarsınız ve program kurulur.
Linux kullanmak için 15.Neden:İşletim sisteminizi güncellemek için tek yapmanız gereken (yine Pardus için) konsolda sudo pisi up yazmak ve entere basmaktır.Bunun için yeni bir CD yada DVD satın almanıza gerek yoktur.
Linux kullanmak için 16.Neden:Adresini bildiğiniz bir programı sisteminize kurmak içinse yine konsolda wget install site adresi yazmak yeterli.
Linux kullanmak için 17.Neden:Yazıda da belirtilmiş olduğu gibi Linux’da hemen hemen bütün programlama dillerinin derleyici ve yorumlayıcıları mevcuttur.Özellikle son yılların popüler programlama dilleri olan Python ve Ruby on Rails konusunda Linux’da aradığınız herşeyi bulabilirsiniz.
Linux kullanmak için 18.Neden:Linux kullanınca virüs,trojan,spyware,malvare,adware,dialer,solucan,börtü böcek gibi şeyler sisteminize sızamaz.
Linux kullanmak için 19.Neden:Linux’da bütün programların kaynak kodu açık olduğu için istediğiniz programı istediğiniz gibi derleyebilir,değiştirebilirsiniz.

Linux’un Getirileri ve Götürüleri
Pekçok insan, “neden Linux?” diye sorabilir. Belki de cevap önce kullanıcının kendini tanıması ile bulunabilir. Değişik yerlerde Linux kullanılması ve bunun sonuçları hakkında gözlemlediklerimizin ışığı altında çok kabaca:
Eğer,
Bilgisayarla ilişkiniz belirli paket programlara dayanıyorsa, bilgisayar kullanmak için bilgisayar konusunda bilgi sahibi olmanız gerektiğine inanmıyorsanız, bilgisayar ile uğraşmak hoşunuza gitmiyorsa, sorunlarınızı kendi başınıza çözmeyi denemekten hoşlanmıyorsanız, bir sorun çıktığında para vererek de olsa bu sorununuzu birisi aracılığı ile çözmek istiyorsanız
Linux kesinlikle size göre değil.
Ama eğer,
Bilgisayarınızla ilgilenmekten hoşlanıyorsanız, bilgisayarda çıkan problemlerle uğraşmak hoşunuza gidiyorsa, diğer işletim sistemlerinin sizi sıktığına ve sınırladığına inanıyorsanız, donanımınızdan daha çok performans istiyorsanız, UNIX işletim sistemi ile çalışmayı seviyorsanız
Linux size göre olabilir.
Getirileri
UNIX işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanmak istiyorsanız ve bu işletim sisteminde platforma bağımlı bir yazılım kullanmıyorsanız, Linux ideal bir çözümdür.
Linux ücretsizder. Sadece işletim sisteminin maliyeti açısından değil, verdiği performans için ihtiyaç duyduğu donanım açısından da çok ucuzdur. Üstüne üstlük çok kullanılan ve bol yedek parçası bulunan bir platform altında çalıştığı için belirli bir Linux sisteminin performansını artırmak için yapılması gereken yatırım başka bir UNIX iş istasyonunu aynı oranda geliştirmek için gereken yatırıma göre çok düşüktür. Herhangi bir Sun bilgisayarın hafizasını iki katına çıkarmak için harcanacak para ile bir Linux-PC’nin hafizasını iki katına çıkarmak için harcanması gereken parayı kıyaslamayı deneyin. Fakat şirketler bazında Linux’un bedava bir işletim sistemi olması genelde gözardı edilir.
Bir Linux makine bu sayede sadece işletim sistemi açısından değil donanım olarak da ucuza gelmektedir.
Linux hızla geliştirilmektedir. Bu gelişimin en büyük yararı, eksikliklerin kullanıcıların talepleri ve çabaları sonucunda hızla giderilmesidir. Linux diğer tüm işletim sistemlerine göre belirli bir donanım için daha hızlı destek verebilmektedir.
Linux çok değişik donanımlar ve servisler icin özel olarak hazırlanır. İşletim sisteminin temelini oluşturan çekirdek kullanıcı tarafından da derlenebildiği için, bu derleme sırasında sadece kullanım amacına yönelik alt programlarla donatılır. Bu genel olarak daha sistemin performansını artırmaktadır. (Örnek olarak SCSI donanımınız yoksa çekirdeğinizde SCSI ile ilgili alt programlara yer vermezsiniz)
Dezavantajları
Linux’un serbestçe dağıtılıyor olması bir çok kişinin bu işletim sistemine güvenmemesine yol açmıştır. “Ciddi bir şey olsa, bedava olmazdı !” kanısı oldukça yaygındır.
Linux’un sürekli gelişiyor olması en büyük dezavantajlarından biridir. Henüz tüm ihtiyaçlara cevap vermemesi (hala Windows95 programlarını çalıştıramıyor ), gelişimin bazı aşamalarında topyekün değişiklikler yapılması, gelişimi takip etmek için bazen sürekli yenileme yapılması, birçok kullanıcının bu işletim sistemine güvenmemesine yol açmıştır.
Linux herhangi bir ticari destek altında gelişmemektedir. Bunun en büyük yararı işletim sisteminin ticari kaygılar taşımamasıdır. Ancak bunun yanısıra diğer işletim sistemlerinde olan teknik destek, dağıtım ve belgelendirme alanlarında eksikleri vardır. Özellikle teknik destek eksikliği, anahtar teslim çözümlere alışmış kullanıcıların çokluğu Linux kullanıcılarının sayısını sınırlayan temel faktörler olmuşlardır.
Bu konudaki eksikliği gidermek için çeşitli gönüllü kuruluşlar, kullanıcı grupları oluşmuştur. Zamanla Linux teknik desteği ticari bir konu olarak ortaya çıkmıştır. Şu anda tüm dünyada Linux çözümleri konusunda teknik destek veren danışmanlar bulunmaktadır. Bu kişiler ve kurumlar hakkında ayrıntılı bilgiyi Consultants-HOWTO belgesinde bulabilirsiniz.
Linux işletim sistemini geliştirenlerin ticari kaygılar gütmemeleri bazı ticari yazılımların Linux üzerinde gelişmemesine sebep olmuştur. Linux üzerinde belirli konularda diğer işletim sistemlerinden aşağı kalmayan yazılımlar bulunmasına rağmen, belirli bazı konularda çok zayıf kalmıştır. ( Mesela oyunlar )
Linux üzerinde yer alan çözümlerin hepsi, basit kullanıcıların rahatça kullanabileceği düzeyde değildir. Bazı çözümler kullanıcıların belirli bir yazılım ve işletim sistemi bilgisine sahip olmalarını gerektirmektedir.
Sonuç olarak: Biz uzun süre Linux kullandık ve çok zevk aldık. Diğer işletim sistemleri ile yapamadığımız birçok uygulamayı Linux sayesinde gerçekleştirdik. Belirli bir donanım ile gösterdiği performansın bir çok işletim sisteminin üzerinde olduğunu gördük. Ne var ki her uygulama için Linux’un ideal bir çözüm olarak ortaya çıkmadığının bilincinde olmak gerekir. Belki ilerleyen senelerde üzerinde geliştirilen uygulama yazılımları daha çok kişiyi başka işletim sistemleri kullanmaktan vazgeçirecektir.
Neden Microsoft NT, 200x, XP kullanmıyorum?
Pahalı da ondan…
Son derece güçlü bir kişisel bilgisayar yalnızca $400 düzeyinde bir fiyata satın alınabilirken, bu bilgisayarın çalıştırılabilmesi için $100-200 vermek bana mantıklı gelmiyor. Üstelik bu çapta bir para harcayınca, insan, doğal olarak birşeyler bekliyor. Örneğin bilgisayarın diski bozulmadıkça veri kaybetmemek; kolay kullanım, esnek kullanım gibi…
Açık kod yazılımlarla bilgisayarımı çalıştırabildiğim, veri kaybetmediğim, kolay ve esnek kullanım elde edebildiğime göre neden para harcayayım ki? Sadece “para harcamak” olsa neyse; bir de harcanan çok değerli zaman var. Ben bilgisayarımı iş yapmak için kullanmak isterim; zamanımın büyük kısmını bilgisayarı ayakta tutmak için harcamak benim için çok pahalı bir uğraş.
Windows ailesinin satın aldıktan sonraki bedeli de yüksek. Yıllar boyu sürekli bilgisayarınızın çeşitli kapasitelerini yükseltmek zorunda kalıyorsunuz. Bellek al, disk al, bellek uymadı, ana kart değiştir, kart uymadı kasa al… Etrafıma bakınca bu satın almaların sonunun bir türlü gelmediğini gözlüyorum. Hadi bilgisayarınızın gittikçe gelişmesi hoşunuza gidiyor diyelim, ikide bir işletim sistemi yüklemenin bedeli ne olacak?
Windows’u kullanmak zor da ondan…
Bir sürü insanın “hadi canım sen de…” dediğini duyar gibiyim. Eğer bilgisayar kullanmak sizin için ikon tıklamaktan ibaretse, evet, Windows serisi işletim sistemleri gerçekten kolay görünüyor. Ancak işletim sisteminin sizi yönetmesini değil de, sizin işletim sistemini yönetmenizi gerektiren kullanım alanlarınız söz konusuysa, o zaman Windows serisi işletim sistemlerini kullanmak gerçekten çok zor oluyor.
Bilgisayar kullanmak yalnızca buton ve ikon tıklamak değildir (hoş, XP’de tıklayacak butonun yerini bulmak da ayrı bir macera ya…) Windows İşletim sistemini siz yönetmek istediğinizde bir bakıyorsunuz sabahtan akşama kadar “Registry Editor” kullanıyorsunuz. Windows Registry’de düzenleme yapmanın kolay olduğunu söyleyenin alnını karışlarım.
Neyse… Daha pratik konulara dönelim:
Üzerinde haftalarca çalışıp, istediğiniz kuruluma getirdiğiniz bir bilgisayarın diskini işletim sistemiyle birlikte yedeklemeyi hiç denediniz mi?
Bir ağda “ORTAK” adı altında paylaşıma açtığınız ve etraftaki bilgisayarlardan rahatlıkla görünen bir dizinin kendi bilgisayarınızda aslında hangi dizin olduğunu aramak zorunda kaldınız mı?
Haberlerde 135 numaralı portun tehlikeli olduğunu, hemen kapatmanız gerektiğini öğrendiniz diyelim. Hiç XP’de belli bir portu kapatmayı denediniz mi? Belli bir portu kapatma seçeneğiniz yok! Açık kalmasını istediğiniz portları teket teker girmek zorundasınız, bunun için de açık kalması gereken portları bilmeniz gerekiyor. Bırakın sıradan kullanıcıları, kaç ağ yöneticisi MS-Network için açık kalması gereken portları biliyor ki…
Güvenilir değil de ondan…
Hafta sonunda ofisteki bilgisayarınızı açık bırakmaya cesaret edemiyorsunuz. Genellikle Pazartesi iş başı yapınca ilk işiniz “reboot” etmek oluyor; üstelik bu, sistemin açılıp açılmayacağını heyecanla beklediğiniz bir reboot süreci oluyor.
Sistemde bir değişik yaptığınız zaman “reboot” gerekip gerekmeyeceğini bilmiyorsunuz. Evdeki PC söz konusu olduğunda (yani işletim sisteminin kullanıcıyı yönetmesinin bir zararı olmadığında) sorun değil tabii ama bir bankanın bilgisayarında “reboot”un ne demek olduğunu bankacılar bilir. Eski bir arkadaşımın görevi çok uluslu bir kuruluşta, reboot edebilecekleri zaman dilimi çok dar olduğu için sabaha karşı ofise gidip makinelere yazılım yüklemekti.
Windows serisi işletim sistemlerinin bellek yönetimi iyi değil! Bu yüzden makine açık kaldığı sürece ve çeşitli uygulama programları açılıp kapatıldıkça kullanılabilir bellek sürekli azalıyor. Photoshop kullanıcıları iyi bilir. 3-5 seanstan sonra reboot gerekiyor. Evet; bunun nedeni Photoshop ya da bunun gibi programların kullandıkları bellek alanlarını işi bittiğinde işletim sistemine geri vermede başarısız olması olabilir ama işletim sisteminin buna izin vermesi garip. Belleğin yönetiminden Windows sorumludur, birilerinin bu kaynağı kötü kullanıyor olması sorumluluğu azaltmaz. “Ne yapabiliriz ki, insanlar hırsızlık yapıyor işte…” diyen bir emniyet müdürünü ne denli hoş görebiliyorsam, Windows’u da ancak o derece hoş görebiliyorum.
Windows serisi işletim sistemlerinde süreç yönetimi iyi değil! İçinde birkaç yüz dizin ve sekiz-on bin dosya bulunan bir disk dizinini (örneğin Windows CD’sinin kopyasını) silmeye kalktığınızda diğer süreçler pratik olarak duruyor. Üstelik sistem silme işleminde “şu kadar dakika kaldı” dediğinde de hiç güvenilir olmuyor. Bir bakmışınız bir dakika var, bir bakmışınız 57 dakika var!
Güvenli değil de ondan…
2000-2003 yıllarında Internet üzerinde dolaşan paketlerin neredeyse yüzde 10′u bir yerleri kırmaya çalışan, bir yerlere virüs bulaştırmaya çalışan paketler oldu. İyi niyetle kurulan bir XP makinenin Internet üzerinde çarpılmadan dayanma süresi 15 dakikaydı. Bu rezaletin tek nedeni, XP’nin standart servislerinin hepsinin açık olarak kurulması. XP’nizi kuruyorsunuz, bilgisayarınız sanki bir ISP makinesi gibi her türlü servisi verir durumda… Kullanıcıların haberi bile yokken makine aslında bir web sunucusu olarak hizmet veriyor. Kullanımı kolay olduğu iddia edilen bir işletim sisteminde kullanıcı bu servisi kapatmanın yolunu bulana kadar olan oluyor. Oysa servisler baştan kapalı olsa ve ne yaptığını bilen kullanıcılar, bunları gerektikçe açsa daha güvenli ve akıllıca olmaz mıydı?
Bunun iki açıklaması olabilir:
güvenlik, Microsoft’un umurunda değil; veya
servisleri kapatamıyorlar çünkü diğer bazı işlevler buna bağlı.
Her ikisi de kötü!
Bir Windows bilgisayarı tam olarak koruyabilmek için başka üreticilerin ürünlerine gereksinim duyuyorsunuz. Her ne kadar Windows’un yeni sürümlerinde adı “firewall” olan işlevler varsa da, bilinmeyen(!) bir nedenle insanlar ve kuruluşlar ZoneAlarm, Norton Firewall gibi ürünler kullanmak zorunda kalıyorlar. Ya da işi kökünden halletmek için ağın girişine adam gibi bir firewall makinesi kuruyorlar. (Hiç Windows işletim sistemiyle çalışan Firewall makinesi veya yönlendirici (router) gördünüz mü?).
Diyorlar ki, herkes Windows makinelere saldırdığı için kırılma oranı yüksekmiş. Hiç alakası yok! Özel bir bilgisayara saldırıldığında bu doğru olabilir ama son yıllardaki saldırılar hep genel saldırı oluyor. Virusler ya da Worm’lar IP numaralarını sıradan arttırarak deniyorlar. Nitekim, benim makineme hergün yüzlerce (bazen binlerce) saldırı geliyor. Çoğunun farkına bile varmıyorum.
Outlook’a bile güvenemiyorsunuz!
Eğer kurulduğu şekilde kullanırsanız, gelen geçen her virüs, Outlook’un aslında hoş ama gerekli de olmayan özellikleri yüzünden sisteminize bulaşıyor. Güvenlik düzeyini arttırırsanız, e-posta ekindeki dosyaların varlığından haberdar bile olmuyorsunuz. Yayıncı dostum Mustafa Aslantunalı, kendisine gönderdiğim dosyaları almadığını, mesajlarımın ekinde herhangi bir dosya olmadığını söyleyip duruyordu. Sonunda dosyaları web alanına koydum, o çekti aldı. Bir kaç gün sonra anlaşıldı ki, Outlook, mesaj ekindeki dosyaların uzantısını beğenmeyip Mustafa’dan gizliyormuş. Outlook’u bizim bürokratlar yazdı herhalde…
IE’ye hiç güvenemiyorsunuz!
SUN Microsystems’dan intikam alma amacıyla artık Java yüklü gelmiyor. Kullanımı kolay olması gereken işletim sistemine Java’yı sonradan yüklemeniz gerekiyor.
IE’yi sürekli güncel tutmazsanız MS sayfalarındaki Javascript kodlarıyla bile başınız derde girebiliyor. İyi hoş da; IE’yi güncel tutmak demek para harcamak demek…
IE, sadece web tarayıcısı olmayıp, sistemin de tarayıcısı olduğu için web tarayıcınızı güncellerken bir sorun çıkarsa ( ki çok sık çıkıyor) bilgisayarınız dağılıyor. Hadi işin yoksa baştan kur.
Microsoft’a güvenemiyorum
Bir yazılımda hatalar olması doğaldır; hele işletim sistemi boyutlarında bir yazılımda binlerce hata olması doğaldır. Ancak bu hataların düzeltilmesini beklemek de bir o kadar doğaldır. Ortaya çıkan bir güvenlik açığının düzelmesi için aylarca bir sonraki servis paketini beklemek bana garip geliyor. Son aylarda servis paketi yerine yama sistemine geçtiler ama dağıtılan yamaların kapatması gereken gedikleri kapatmadığını, uygulanan yamaların sistemi tamamen göçerttiğini görmek beni dehşete düşürüyor.
Microsoft’un para kazanma yöntemleri de çok vahşi ve sık sık genel ahlak kurallarına uymuyorlar. Üçüncü parti şirketlerin fikirlerini ve ürünlerini satın alacakmış gibi davranıyorlar. Konuyla ilgili herşeyi öğrenip, şirketle ilişkilerini kesiyorlar. Sonra da o fikir veya ürünü kullanıyorlar. Farkedilirse de 300-500 milyon dolar tazminat verip işlerine devam ediyorlar. Yakışmıyor…
MSN’de “LINUX” diye arama yapıyorsunuz, karşınıza ilk gelen linkler “Migrating from LINUX to Windows 2003″. “Alternatives to LINUX-Apache, PHP” anlatıyor. İnsaf!
MSN’e Opera tarayıcısıyla giriyorsunuz sayfalar eksik çıkıyor. Opera’ya “kendini karşı tarafa MS-IE tarayıcısı olarak tanıt” diyorsunuz, sayfalar düzeliyor. Sunucudaki kodda “if browser == ‘Opera’ ” diye bir deyim var demek ki… Yazık!
UNIX’ten uzak durmak için bahane uyduranlara yanıtlar
“UNIX’le bir sürü şeyi yapamazsın” diyorlar
Yooo… Her işimi yapıyorum. Belki de bilgisayar oyunlarına hiç ilgi duymadığım içindir ama uzun yıllardır hiç kendi işlerim için Windows ya da MS-Office kullanmak zorunda kalmadım. Kullanmak zorunda olan da pek az insanla karşılaştım. Office-XP Professional kullananların yüzde doksan beşi, işlerini aslında WordPad ile yapabilecek insanlar. Ülkemizde Excel’in yeteneklerinin yüzde 20’sini kullanabilenlerin sayısı iki-üç bin kişiyi geçmez (kitap satışlarından belli).
Sonuç olarak LINUX + Open Office + Mozilla ile her işimi son derece rahat, güvenli bir şekilde yapabiliyorum.
Üstelik ister evden, ister başka bir ülkeden bilgisayarımı kullanabiliyorum; hem de ofiste çalışırken nasıl bir düzende çalışıyorsam, uzaktan da aynı ekran düzeniyle çalışıyorum. Windows işletim sistemi kullanan ve Windows sunucu yöneten meslekdaşlarım ikide bir işyerlerine gitmek zorundayken ben sistemimi uzaktan rahatlıkla kullanıyor ve yönetiyorum.
“UNIX zor” diyorlar
Aslında kimse “UNIX zor” demiyor. Hep “UNIX zormuş” diyorlar. Yani bilmeden, denemeden fikir yürütüyorlar. Evet! Yalnızca evinden internete bağlanan, chat yapan ve oyun oynayan bir kullanıcı için UNIX’in zor olduğu söylenebilir. Ne de olsa yeni bir işletim sistemi öğrenmesi gerekir, ama bilgisayar profesyonellerinin “UNIX zormuş” demelerine tahammül edemiyorum.
“UNIX aslında daha pahalı” diyorlar
Evet, bunu diyorlar ama çıkar karşılığında diyorlar. UNIX bilen sistem yöneticilerinin az ve pahalı olduğunu, bu nedenle büyük bir sistemi UNIX üzerine oturtmanın pahalı olduğunu yazan raporlar hep Microsoft finansmanıyla yazılan raporlar. Aslında doğruluk payı da yok değil; UNIX bilen sistem yöneticisi bulmak daha zor ve doğal olarak daha pahalı ama Windows sistemleri yönetmek için çok sayıda sistem yöneticisi gerekirken UNIX ve LINUX için bir kişi (hadi yedeğiyle beraber iki diyelim) yetiyor. Windows sistem yöneticileri vardiyalı çalışırken, UNIX sistem yöneticileri akşam 17:30 da evine gidiyor.
Hiç kimse bana UNIX’in Windows’dan daha pahalı olduğunu kabul ettiremez; yıllardır bu işlerin içindeyim. UNIX ve Windows tabanlı sistemlere yapılan yatırımların ne kadar süreyle değerlerini koruduğunu, o sistemleri ayakta tutmak için ödenmesi gereken maaşları, yazılım lisans ücretlerini gayet iyi biliyorum.
“UNIX için destek yok” diyorlar
Hadi canım…. Sanki Windows için işe yarar bir destek var da… Hayatınızda hiç MS destek hattını aradınız mı? Konuşmanın onbeşinci saniyesinde reboot etmenizi, eğer “zaten ettim” diyorsanız, işletim sistemini yeniden kurmanızı ve MS’e ait olmayan programları kaldırmanızı öneriyorlar. Haaaa… Ücretli servis/destek anlaşması yapmak ve adam gibi destek almak mümkün diyorsanız o başka…
Oysa UNIX için 365 (bazen 366) gün, 24 saat ve hangi dilde istiyorsanız o dilde, ücretsiz destek var. Tek koşulu, çalışan bir internet bağlantınızın olması…
Sonuç
Uzun zamandır LINUX kullanıyorum. Yapmam gereken ama yapamadığım hiçbir şey yok. Ama benim yapabildiğim birçok şeyi Windows kullanan meslekdaşlarım yapamıyor.
Bilgisayarlarını kolay, ucuz ve güvenilir bir şekilde yedekleyemiyorlar (verileri yedeklemekten söz etmiyorum! Tüm yazılım unsurlarıyla, komple sistem yedeklemekten söz ediyorum.)
Bilgisayarlarını uzaktan denetleyemiyorlar ve sık sık sistem odasına veya ofislerine gitmek zorunda kalıyorlar.
Kelime işlemcileriyle 200-300 sayfalık dökümanlarda çalışmaya; daha genel bir deyişle bellek kapasitelerini zorlamaya korkuyorlar. Bu yüzden hep aşırı yüksek bellekli bilgisayarlarla çalışıyorlar. Lisans sunucusu kuracaksınız; tavsiye edilen bellek 512 MByte; yazıcı paylaşımında kota sistemi kuracaksınız, tavsiye edilen bellek 1 Gigabyte! Kota sistemini 32 Mbyte bellekli, 2-3 GB diskli, 166 MHz eski bir makineye kurduk, oldu bitti. Üstelik bir yıldan fazla bir süredir de (son KGK arızasından bu yana) kesintisiz çalışıyor.
Bilgisayarlarında devamlı bir anti-virüs programı çalıştırmak zorundalar. Hem performans kaybediyorlar hem de iki-üç günde bir virüs veri tabanı güncellemek gibi bir görevleri var. Birden fazla makineden sorumlu ağ yöneticileri, mesailerinin çoğunu işletim sistemi güncelleme, virüs veri tabanı güncellemeyle harcıyorlar. Yetişemeyince de ya özel yaşamlarından fedakarlık yapıyorlar, ya da işletme maliyetini arttıracak önlemlere başvurmak zorunda kalıyorlar.
Son 3-4 yıldır kırıldığı için yeniden yüklemek zorunda kaldığım tek bir LINUX bilgisayarına karşın yüzlerce kez Windows yükledim ya da yüklettim.
Düzgün yedeklenmiş bir UNIX makineyi, dağıldığında yerine koymak üç-dört saatlik bir iş iken dağılan bir Windows makineyi eski haline getirmek en az iki gün alıyor.
İşte bütün bunlardan dolayı UNIX ve LINUX kullanıyorum. LINUX olduğu zaman, işletim sistemine ve gereksinim duyduğum bir sürü uygulama yazılımına para vermiyorum. Bilgisayarımı kapatmıyorum ve iki üç günde bir reboot etmiyorum. 300-400 günlük kesintisiz çalışma süreleri benim için son derece doğal. Bu rahatlığı bedelsiz elde etmedim elbette… UNIX öğrenmek için çok okudum, kitaplara çok para verdim ama işin iyi yanı ne biliyor musunuz? Yıllardır öğrendiklerimi ve 6-7 yıl önce satın aldığım kitapları hala kullanıyorum.
Etrafımdaki birçok insan, ikide bir işletim sistemi yüklemeyi, ikide bir çakılmayı, virüsleri, bilgisayar kullanmanın doğal bir bedeli sanıyor ve “bu işler böyle yürüyor” diyerek bu ızdırapları büyük bir fedakarlıkla çekiyor. “Bu yaşadıklarınız normal değil, bu ızdırapları çekmenize gerek yok, UNIX kullanın geçer” diyince cevapları hazır: Efendim, standartların dışına çıkamazlarmış, ayrıca UNIX zormuş…

Linux’un Kullanım Amaçları

Kişisel Kullanım
Linux evinde veya işinde UNIX işletim sistemi altında çalışmak isteyenler için ideal bir platformdur. özellikle işi veya eğitimi sırasında UNIX platformlar altında çalışmak, uygulamalar kullanmak veya yazılım geliştiren kişiler kendi kişisel bilgisayarlarında benzer ortamı yakalayabilmekte ve işlerini kendi kişisel bilgisayarlarında gerçekleştirebilmektedirler. Bunlara ek olarak Linux altında yer alan uygulamalar giderek sıradan bir kullanıcı için bile bu işletim sisteminin ilgi çekici hale gelmesini sağlamaktadır. Gelişimleri henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, herhangi bir kişisel bilgisayardan beklenebilecek yazı editörleri, hesap cetvelleri, çizim yazılımları, veri tabanlar? birçok ihtiyaca cevap verecek düzeye gelmiştir. Örneğin LaTeX kullanıcıları MS-DOS altında buldukları desteğin çok daha fazlasını Linux altında bulabilmektedirler.
Internet Sunucusu
Linux doğrudan TCP/IP desteği ile gelmektedir. Bu yönü ile TCP/IP temelli bilgisayar ağlarında hem istemci hem de sunucu olarak yaygın kullanım bulmuştur. Üzerinde hali hazırda bulunan servislerin çeşitliliği, yeni çıkan servislere hızla ayak uydurması, kolay yapılandırılabilmesi ve özellikle de düşük maliyeti sebebi ile yaygın olarak Internet servislerinin verilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Zamanla verdiği ağ servisleri başka protokollere destek verecek sekilde genişletilmiştir. Şu anda Linux
WWW sunucu
DNS sunucu
NFS sunucu
NIS sunucu
X Pencere sunucu
BOOTP sunucu
SMTP sunucu
FTP sunucu
listitemST sunucu
NEWS sunucu
gibi yaygın TCP/IP servislerinin yanısıra
NOVELL sunucu (Novell protokol kullanarak disk ve yazıcı servisi)
SAMBA sunucu (Windows 3.1, Windows95, Windows NT ve WfW için disk ve yazıcı servisi)
APPLETALK sunucu (MacOS kullanan Apple makinalar için disk ve yazıcı servisi)
verebilmektedir.
Ağ Elemanı
Linux yazılım desteği ile birçok ağ elemanının yerine geçebilecek bir alternatif olarak kullanılabilmektedir. Birden fazla ağın birbirine bağlanması amacıyla bir yönlendirici (router) olarak da kullanılabilmektedir. Özellikle farklı protokoller arası bir geçiş elemanı olarak yaygın şekilde Linux’tan yararlanılmaktadır. Ayrıca yönlendirici olarak kullanıldığında kolaylıkla güvenlik amacıyla güvenlik duvarı (firewall) olarak yapılandırılabilmektedir. Buna ek olarak bir ağ üzerinde bulunan iki segmanın trafiğini birbirinden ayıran bir köprü (bridge) olarak da hizmet verebilmektedir. Birçok kurumda bir veya daha çok modemin başlanması amacıyla bir terminal sunucu (terminal server) olarak Linux kullanılmaktadır

Linux işletim sisteminin doğuşu…

Günümüzde artık herkesin duymaya başladığı linux işletim sistemi nedir? neyin nesidir? nasıl ortaya çıktı?… Bu soruların cevabını alabilmek için gene herkesin aşina oldu bir kelime var UNIX öncellikle bunu masa yatırmamız lazım…
1960 larda MIT ve General Electric’ın ortaklaşa yürüttükleri bir projede “Multics” isimli bir işletim sisteminin patentini aldılar. Dennis Ritchie ve Ken Thompson, bu proje de çalıştı. Bu iki kişi yeni bir projede bir işletim sistemi ortaya çıkardılar. İşletim sistemine “Multics” adından esinlenerek “Unics” ismi takıldıysa da daha sonraları bu isim UNIX olarak değiştirildi. UNIX’in en temel özelliği Dennis Ritchie tarafından yaratılan C dili ile oluşturulmasıydı. İşletim sistemleri o güne kadar sistemin mimarisine bağlı olan makine dili ile yazılmaktaydı. UNIX işletim sistemi makine dili yerine C dili temel alınarak kodlanmıştı. Bu da işletim sisteminin diğer platformalara taşınmasını kolaylaştırıyordu. UNIX işletim sistemi duyulmaya başladıktan sonra başta üniversiteler olmak üzere bir çok kişi ve kurumun ilgisini çekti. Özellikle üniversitelerin bilgisayar bilimleri bölümlerinde okuyan ve çalışan kişilerin desteği ile birlikte UNIX kısa zamanda büyük bir ilerleme kaydetti. Bunun sonucu olarakta en önemli bilgisayar işletim sistemi ünvanını eline geçirdi.(O zamanlarda daha MICROSOFT yoktu)
1980′lerin başında UNIX işletim sisteminden para kazanma yoluna gitti ve işletim sistemini özel lisanslar ile pazarlamaya başladı. UNIX’in ortaya çıktığı günden itibaren işletim sisteminin gelişmesine yardımda bulunan bir çok kişi bu karara karşı çıktı. Bunun üzerine amacı UNIX benzeri ve parasız dağıtılabilen bir işletim sistemi ortaya çıkarmak olan GNU projesi Richard Stallman tarafından başlatıldı.GNU’yu desteklemesi için 1984 yılında Stallman ve arkadaşları “Free Software Foundation (FSF)” projesini yarattılar. FSF’te “free” ile anlatılmak istenen bedava olan yazılımdan çok özgürce dağıtılan yazılım manasını taşımaktaydı. FSF’e göre herhangi bir amaç için kullanılabilen , kopyalanıp üzerinde gerekli değişiklik yapılabilen ve daha gelişmiş bir yazılım sistemine dahil edilebilen yazılım serbest yazılım(free software) olarak kabul edilmişti. Bu özgürlükler için temel olarak gereken şey yazılımın koduna erişimdi. Bu yüzden bu akım aynı zamanda “Kaynak Kodu Açık Yazılım – Open Source Software (OSS)” olarak da anılır.Linux günümüzde bulunan en büyük kaynak kodu açık yazılımdır.

AT&T UNIX işletim sistemini para ile lisanslayana kadar , UNIX üniversitelerde bilgisayar bilimi öğrencilerine işletim sistemlerini öğretmek için kullanılan bir araçtı. AT&T’nin yaptığı değişiklik sonrası üniversitelerin yeni bir işletim sistemine ihtiyacı ortaya çıktı. Bunun üzerine Andrew Tannenbaum UNIX benzeri bir işletim sistemi olan MINIX işletim sistemini ortaya çıkardı.
işte bilen meşhur hikaye
1990 yılında Finli bilgisayar bilimi öğrencisi Linus Torvalds Intel mimarisindeki bilgisyarlar için hafıza yönetimi yapan bir yazılım üzerinde çalışmaya başladı.Bir zaman sonra bu projesinin genişletilmiş halinin UNIX çekirdeği gibi çalışabileceğini farketti. 1991 yılında comp.os.minix haber grubuna üzerinde çalıştığı projeyi bildiren ve geliştirme için öneri isteyen bir mesaj gönderdi. Torvalds bu yeni işletim sistemine Linus’un MINIX’i olarak tanımladığı LINUX adını verdi. Unix üzerinde program geliştiren kişilerden Linux’un geliştirilmesi için yardım teklifleri gelmeye başladı. Linux’un bir önemli yanı ise GNU projesinin eksik olan bir parçasını doldurmasıydı. GNU projesi çerçevesinde yaratılacak olan Unix benzeri işletim sisteminin çoğu parçaları bitmişti. Yapılmayan en önemli parça işletim sisteminin çekirdeği idi. Bu eksikte Linux tarafından kapatılmış oldu. Yapılan araştırmalardan Internet’te bulunan web sunucularının büyük çoğunluğu Linux işletim sistemi üzerinde çalışmakta olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Linus Torvalds yardım için haber gruplarına attığı mail ingilizcesi iyi olan bir arkadaş çevirebilirse herkesi sevindirir.
From: mailto: [email protected] (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroups: comp.os.minix
Subject: What would you like to see most in minix?
Summary: small poll for my new operating system
Message-ID: [email protected]
Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT
Organization: University of Helsinki
Hello everybody out there using minix – I’m doing a (free) operating system (just a hobby, won’t be big and professional like gnu) for 368 (486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I’d like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same pysical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things).
I’ve currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I’ll get something practical with in a few months, and I’d like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won’t promise I’ll implement them
Linus ([email protected])
PS. Yes – it’s free of ant minix code, and it has multi-threaded fs. It is not portable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that’s all I have.
Kelime anlamları:
GNU: GNU, çekirdeği, sistem araçlarını, açıcılarını, kütüphanelerini ve son kullanıcı programlarını içeren bir işletim sistemidir. GNU’s Not Unix” (GNU Unix değildir)

18 Eylül 2007 Salı

Linux Root komutları

Linux altında kullanabileceğiniz yüzlerce komuttan en önemlilerini alfabetik sıraya koyarak yerleştirdik. Linux'u öğrenmeye çalışanlar için bu sayfa ilk başlangıç noktası sayılabilir. Daha geniş bilgi için Türkçe ya da ıngilizce Linux kitaplarından bir tanesini tavsiye ederiz.

Her komutun sol tarafta adını ve örnek kullanımını, sağ tarafta ise açıklamasını bulabilirsiniz.

Komut ya da kavram adı Açıklaması

. Halihazırdaki dizini gösterir.
.. Önceki dizini gösterir.
~ Aktif kullanıcının ev dizini
cd .. Önceki (üst) dizine geç.
ls .. Önceki (üst) dizinin içeriğini göster.
CTRL-C Çalışan bir programı keser (komut satırına düşürür).
TAB Komut/dosya ismi tamamlama
apropos ıçinde "kelime" geçen tüm kılavuz sayfalarını tarar.
cat "Dosya"nın içindekileri ekrana basar.
cd "Dizin"e geçer.
cd .. Üst dizine geçer.
chsh Kabuk değiştir.
cp dosya1'i dosya2'ye kopyala.
cp /home/ali/mesaj.txt /tmp /home/ali/mesaj.txt dosyasını /tmp dizini altına kopyala.
echo "Karakter dizisi"ni ekrana bas.
PATH Çalıştırılabilir dosyaların yerini gösteren değişken
echo $PATH Bir dosya çalıştırılmadan önce nereye bakılacağını gösterir.
SHELL Altında çalışılan kabuk.
echo $SHELL Çalışan kabuğu gösterir.
finger "Kullanıcı" hakkında ayrıntılı bilgi verir.
ln ıki dosya ya da dizin arasında sembolik bağ kurar.
ls Dosya ve dizinleri göster.
ls /etc /etc altındaki dosya ve dizinleri göster.
ls -l Dosya ve dizinler hakkında geniş bilgi ver.
ls -al Saklı (. ile başlayan) dosyaları da göster.
mkdir Dizin yarat.
mkdir ~/gecici Aktif kullanıcının ev dizini altında "gecici" adında bir dizin yarat.
more "Dosya"nın içeriğini ekrana yazdırır.
mv Bir dosya ya da dizini taşır.
mv re1.gif /tmp re1.gif dosyasını /tmp dizinine taşı.
mv linax.txt linux.txt linax.txt dosyasının adını linux.txt olarak değiştir.
passwd şifreyi değiştirir.
pwd Üzerinde çalışılan dizini gösterir (working directory).
rm Bir dosyayı siler.
rm -f Dosyayı silmeye "zorlar".
rm -rf Bir dizini ve içindeki alt dizinleri siler.
telnet telnet bağlantısını açar.
who Sistemde kimlerin bulunduğunu söyler.
xf86config X Window grafik ekranını yapılandırır:

ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.
lynx Belirtilen siteyi görüntüler.
df Harddisk istatistiklerini gösterir.
quota Disk kullanımınızı gösterir.
uname İşletim sisteiminin durumunu gösterir.
whoami Kendi bilgilerinizi gösterir.
who Sunucuya bağlı olanları gösterir.
last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
BitchX IRC programını çalıştırır.
mail Postalarınızı kontrol eder.
ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.
kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.
man Komut hakkında yardım görüntüler
passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.
vhosts yada vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)
ROOTMAKİNADAN İP ÖĞRENME: ip addr
ROOTTA HESAP AÇMAK : adduser login & chown mavigok /home/login & passwd pass1 , passwd pass2
reboot: Sunucuya restart atar
service mysqld restart: mysql restart atar
service httpd restart: apachiye rest atar
service httpd stop : Sitelere ulaşımı kapatır
apf -d ipadresi : verilen ipe ban atar
service apf restart : apf ye restart atar
netstat -n : sunucuya baglanan ipleri gösterir
netstat -a sunucuya baglanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gercek cıkış ipi görünür)

--

........::::::QUiS CUSTODiET iPSOS CUSTODES::::::......

Çalıştır menüsü komutları

Herkes en azından regedit, msconfig, cmd için kullanıyordur Çalıştır (Run) bölümünü. Burada kullanılabilecek tüm komutları bilmemizde fayda var hız ve kullanışlılık açısından.(uzantısı exe olanlar için yalnızca ismini yazsanız olur, exe yazmanıza gerek yok)

compmgmt.msc Bilgisayar yönetimini açar.

clipbrd.exe Pano işlemcisini açar.

cleanmgr.exe Disk temizleyiciyi açar.

ciadv.msc Dizin yöneticisini açar.

charmap.exe Karakterleri ayarlamanızı sağlar.

calc.exe Hesap makinesini açar.

diskmgmt.msc Disk yönetimini açar.

devmgmt.msc Aygıt yöneticisini açar.

dfrg.msc Disk birleştiriciyi açar.

eudcedit.exe Karakter imal edebilirsiniz.

appwiz.cpl Program ekle kaldırı açar.

access.cpl Erişebilirlik seçeneklerini açar.

accwiz.exe Erişebilirlik sihirbazını açar.

desk.cpl Görüntü özelliklerini açar.

eventvwr.exe Olay görüntüleyicisini açar.

freecell.exe İskambil oyununu açar.

fsmgmt.msc Paylaşılan klasörler menüsünü açar.

hdwwiz.cpl Donanım ekleme sihirbazını açar.

iexpress.exe Setup programını açar.

inetcpl.cpl İnternet özelliklerini açar.

intl.cpl Bölge ve dil ayarlarını açar.

joy.cpl Oyun kontrollerini açar.

magnify.exe Büyüteçi açar.

main.cpl Fare özelliklerini açar.

mmsys.cpl Ses ayarlarını açar.

mspaint.exe Paint programını açar.

narrator.exe İngilizce ekran okuyucusunu açar.

ntbackup.exe Yedekleme sihirbazını açar.

nusrmgr.cpl Kullanıcı hesaplarını açar.

osk.exe Ekran klavyesi açar.

telnet.exe Telnet'i açar.

spider.exe Kağıt oyunu açar.

gpedit.msc Grup poliçesi açar.

msconfig.exe Sistem ayarlarını açar.

verifier.exe Sürücü monitörünü açar.

drwtsn32.exe Sorun tanıma aracını açar.

dxdiag.exe DirectX sürümünüzü öğrenmenizi sağlar.

mobsync.exe Senkronizasyon sağlar.

mplay32.exe Media Player'ın çok basit bir halini açar.

odbcad32.exe Database işleme sağlar.

packager.exe Obje paketleyiciyi açar.

perfmon.exe Sistem monitörünü açar.

progman.exe Masaüstü yöneticisini açar.

rasphone.exe Erişim defterini açar.

shrpubw.exe Network paylaşımı bilgisini açar.

sigverif.exe İmza denetleyicisini açar.

sysedit.exe Sistem yöneticisini açar.

syskey.exe Şifre databaseini açar.

sndrec32.exe Ses kaydedicisini açar.

timedate.cpl Tarih ayarlama penceresini açar.

tourstart.exe Windows XP turu başlatır.

winchat.exe Windows içinde bulunan chat programını açar.

winmine.exe Mayın Tarlası oyununu açar.

write.exe WordPad'i açar.

wupdmgr.exe Windows güncelleştirme penceresini açar.

explorer.exe Windows Gezgini'ni açar.

powercfg.cpl Güç seçeneklerini açar.

rasphone.exe Ağ bağlantılarını açar.

regedt32.exe Windows Kayıt Düzenleyicisi'ni açar.

regedit.exe Windows Kayıt Düzenleyicisi'ni açar.

sndvol32.exe Ses ayarlarını yapmanızı sağlar.

notepad.exe Not defterini açar.

--

........::::::QUiS CUSTODiET iPSOS CUSTODES::::::......

Windows Ascii Listesi

ALT+033 Karakteri ==> ( ! )
ALT+034 Karakteri ==> ( " )
ALT+035 Karakteri ==> ( # )
ALT+036 Karakteri ==> ( $ )
ALT+037 Karakteri ==> ( )
ALT+038 Karakteri ==> ( & )
ALT+039 Karakteri ==> ( ' )
ALT+040 Karakteri ==> ( ( )
ALT+041 Karakteri ==> ( ) )
ALT+042 Karakteri ==> ( * )
ALT+043 Karakteri ==> ( + )
ALT+044 Karakteri ==> ( , )
ALT+045 Karakteri ==> ( - )
ALT+046 Karakteri ==> ( . )
ALT+047 Karakteri ==> ( / )
ALT+048 Karakteri ==> ( 0 )
ALT+049 Karakteri ==> ( 1 )
ALT+050 Karakteri ==> ( 2 )
ALT+051 Karakteri ==> ( 3 )
ALT+052 Karakteri ==> ( 4 )
ALT+053 Karakteri ==> ( 5 )
ALT+054 Karakteri ==> ( 6 )
ALT+055 Karakteri ==> ( 7 )
ALT+056 Karakteri ==> ( 8 )
ALT+057 Karakteri ==> ( 9 )
ALT+058 Karakteri ==> ( : )
ALT+059 Karakteri ==> ( ; )
ALT+060 Karakteri ==> ( < )
ALT+061 Karakteri ==> ( = )
ALT+062 Karakteri ==> ( > )
ALT+063 Karakteri ==> ( ? )
ALT+064 Karakteri ==> ( @ )
ALT+065 Karakteri ==> ( A )
ALT+066 Karakteri ==> ( B )
ALT+067 Karakteri ==> ( C )
ALT+068 Karakteri ==> ( D )
ALT+069 Karakteri ==> ( E )
ALT+070 Karakteri ==> ( F )
ALT+071 Karakteri ==> ( G )
ALT+072 Karakteri ==> ( H )
ALT+073 Karakteri ==> ( I )
ALT+074 Karakteri ==> ( J )
ALT+075 Karakteri ==> ( K )
ALT+076 Karakteri ==> ( L )
ALT+077 Karakteri ==> ( M )
ALT+078 Karakteri ==> ( N )
ALT+079 Karakteri ==> ( O )
ALT+080 Karakteri ==> ( P )
ALT+081 Karakteri ==> ( Q )
ALT+082 Karakteri ==> ( R )
ALT+083 Karakteri ==> ( S )
ALT+084 Karakteri ==> ( T )
ALT+085 Karakteri ==> ( U )
ALT+086 Karakteri ==> ( V )
ALT+087 Karakteri ==> ( W )
ALT+088 Karakteri ==> ( X )
ALT+089 Karakteri ==> ( Y )
ALT+090 Karakteri ==> ( Z )
ALT+091 Karakteri ==> ( [ )
ALT+092 Karakteri ==> ( \ )
ALT+093 Karakteri ==> ( ] )
ALT+094 Karakteri ==> ( ^ )
ALT+095 Karakteri ==> ( _ )
ALT+096 Karakteri ==> ( ` )
ALT+097 Karakteri ==> ( a )
ALT+098 Karakteri ==> ( b )
ALT+099 Karakteri ==> ( c )
ALT+0100 Karakteri ==> ( d )
ALT+0101 Karakteri ==> ( e )
ALT+0102 Karakteri ==> ( f )
ALT+0103 Karakteri ==> ( g )
ALT+0104 Karakteri ==> ( h )
ALT+0105 Karakteri ==> ( i )
ALT+0106 Karakteri ==> ( j )
ALT+0107 Karakteri ==> ( k )
ALT+0108 Karakteri ==> ( l )
ALT+0109 Karakteri ==> ( m )
ALT+0110 Karakteri ==> ( n )
ALT+0111 Karakteri ==> ( o )
ALT+0112 Karakteri ==> ( p )
ALT+0113 Karakteri ==> ( q )
ALT+0114 Karakteri ==> ( r )
ALT+0115 Karakteri ==> ( s )
ALT+0116 Karakteri ==> ( t )
ALT+0117 Karakteri ==> ( u )
ALT+0118 Karakteri ==> ( v )
ALT+0119 Karakteri ==> ( w )
ALT+0120 Karakteri ==> ( x )
ALT+0121 Karakteri ==> ( y )
ALT+0122 Karakteri ==> ( z )
ALT+0123 Karakteri ==> ( { )
ALT+0124 Karakteri ==> ( | )
ALT+0125 Karakteri ==> ( } )
ALT+0126 Karakteri ==> ( ~ )
ALT+0127 Karakteri ==> ( � )
ALT+0128 Karakteri ==> ( ¬ )
ALT+0129 Karakteri ==> ( � )
ALT+0130 Karakteri ==> (  )
ALT+0131 Karakteri ==> ( ' )
ALT+0132 Karakteri ==> (  )
ALT+0133 Karakteri ==> ( & )
ALT+0134 Karakteri ==> ( )
ALT+0135 Karakteri ==> ( ! )
ALT+0136 Karakteri ==> ( Æ )
ALT+0137 Karakteri ==> ( 0 )
ALT+0138 Karakteri ==> ( ` )
ALT+0139 Karakteri ==> ( 9 )
ALT+0140 Karakteri ==> ( R )
ALT+0141 Karakteri ==> ( � )
ALT+0142 Karakteri ==> ( � )
ALT+0143 Karakteri ==> ( � )
ALT+0144 Karakteri ==> ( � )
ALT+0145 Karakteri ==> (  )
ALT+0146 Karakteri ==> (  )
ALT+0147 Karakteri ==> (  )
ALT+0148 Karakteri ==> (  )
ALT+0149 Karakteri ==> ( " )
ALT+0150 Karakteri ==> (  )
ALT+0151 Karakteri ==> (  )
ALT+0152 Karakteri ==> ( Ü )
ALT+0153 Karakteri ==> ( " )
ALT+0154 Karakteri ==> ( a )
ALT+0155 Karakteri ==> ( : )
ALT+0156 Karakteri ==> ( S )
ALT+0157 Karakteri ==> ( � )
ALT+0158 Karakteri ==> ( � )
ALT+0159 Karakteri ==> ( x )
ALT+0160 Karakteri ==> ( )
ALT+0161 Karakteri ==> ( ¡ )
ALT+0162 Karakteri ==> ( ¢ )
ALT+0163 Karakteri ==> ( £ )
ALT+0164 Karakteri ==> ( ¤ )
ALT+0165 Karakteri ==> ( ¥ )
ALT+0166 Karakteri ==> ( ¦ )
ALT+0167 Karakteri ==> ( § )
ALT+0168 Karakteri ==> ( ¨ )
ALT+0169 Karakteri ==> ( © )
ALT+0170 Karakteri ==> ( ª )
ALT+0171 Karakteri ==> ( « )
ALT+0172 Karakteri ==> ( ¬ )
ALT+0173 Karakteri ==> ( x )
ALT+0174 Karakteri ==> ( ® )
ALT+0175 Karakteri ==> ( ¯ )
ALT+0176 Karakteri ==> ( ° )
ALT+0177 Karakteri ==> ( ± )
ALT+0178 Karakteri ==> ( ² )
ALT+0179 Karakteri ==> ( ³ )
ALT+0180 Karakteri ==> ( ´ )
ALT+0181 Karakteri ==> ( µ )
ALT+0182 Karakteri ==> ( ¶ )
ALT+0183 Karakteri ==> ( · )
ALT+0184 Karakteri ==> ( ¸ )
ALT+0185 Karakteri ==> ( ¹ )
ALT+0186 Karakteri ==> ( º )
ALT+0187 Karakteri ==> ( » )
ALT+0188 Karakteri ==> ( ¼ )
ALT+0189 Karakteri ==> ( ½ )
ALT+0190 Karakteri ==> ( ¾ )
ALT+0191 Karakteri ==> ( ¿ )
ALT+0192 Karakteri ==> ( À )
ALT+0193 Karakteri ==> ( Á )
ALT+0194 Karakteri ==> ( Â )
ALT+0195 Karakteri ==> ( Ã )
ALT+0196 Karakteri ==> ( Ä )
ALT+0197 Karakteri ==> ( Å )
ALT+0198 Karakteri ==> ( Æ )
ALT+0199 Karakteri ==> ( Ç )
ALT+0200 Karakteri ==> ( È )
ALT+0201 Karakteri ==> ( É )
ALT+0202 Karakteri ==> ( Ê )
ALT+0203 Karakteri ==> ( Ë )
ALT+0204 Karakteri ==> ( Ì )
ALT+0205 Karakteri ==> ( Í )
ALT+0206 Karakteri ==> ( Î )
ALT+0207 Karakteri ==> ( Ï )
ALT+0208 Karakteri ==> ( Ğ )
ALT+0209 Karakteri ==> ( Ñ )
ALT+0210 Karakteri ==> ( Ò )
ALT+0211 Karakteri ==> ( Ó )
ALT+0212 Karakteri ==> ( Ô )
ALT+0213 Karakteri ==> ( Õ )
ALT+0214 Karakteri ==> ( Ö )
ALT+0215 Karakteri ==> ( × )
ALT+0216 Karakteri ==> ( Ø )
ALT+0217 Karakteri ==> ( Ù )
ALT+0218 Karakteri ==> ( Ú )
ALT+0219 Karakteri ==> ( Û )
ALT+0220 Karakteri ==> ( Ü )
ALT+0221 Karakteri ==> ( İ )
ALT+0222 Karakteri ==> ( Ş )
ALT+0223 Karakteri ==> ( ß )
ALT+0224 Karakteri ==> ( à )
ALT+0225 Karakteri ==> ( á )
ALT+0226 Karakteri ==> ( â )
ALT+0227 Karakteri ==> ( ã )
ALT+0228 Karakteri ==> ( ä )
ALT+0229 Karakteri ==> ( å )
ALT+0230 Karakteri ==> ( æ )
ALT+0231 Karakteri ==> ( ç )
ALT+0232 Karakteri ==> ( è )
ALT+0233 Karakteri ==> ( é )
ALT+0234 Karakteri ==> ( ê )
ALT+0235 Karakteri ==> ( ë )
ALT+0236 Karakteri ==> ( ì )
ALT+0237 Karakteri ==> ( í )
ALT+0238 Karakteri ==> ( î )
ALT+0239 Karakteri ==> ( ï )
ALT+0240 Karakteri ==> ( ğ )
ALT+0241 Karakteri ==> ( ñ )
ALT+0242 Karakteri ==> ( ò )
ALT+0243 Karakteri ==> ( ó )
ALT+0244 Karakteri ==> ( ô )
ALT+0245 Karakteri ==> ( õ )
ALT+0246 Karakteri ==> ( ö )
ALT+0247 Karakteri ==> ( ÷ )
ALT+0248 Karakteri ==> ( ø )
ALT+0249 Karakteri ==> ( ù )
ALT+0250 Karakteri ==> ( ú )
ALT+0251 Karakteri ==> ( û )
ALT+0252 Karakteri ==> ( ü )
ALT+0253 Karakteri ==> ( ı )
ALT+0254 Karakteri ==> ( ş )
ALT+0255 Karakteri ==> ( ÿ )


--

........::::::QUiS CUSTODiET iPSOS CUSTODES::::::......

Regedit Harikaları

1. Sag Klik Ayarlari
;2. Dosya Sistemi Ayarlari
;3. Kisisel Ayarlar
;4. Denetim Masasi Ayarlari
;5. IE Ayarlari
;6. Gorunum Ayarlari
;----------6a.Masaustu
;----------6b.Goruntu
;7. Media Player
;8. Baslat Menusu ve Gorev Cubugu
;9. Servisler
;10. Acilis ve Kapanis Ayarlari
;11. Guvenlik Ayarlari
;12. Ag ve Internet Protokolleri
;13. Donanim Ayarlari
;----------13a.Islemci
;----------13b.Bellek
;----------13c.Cd/Dvd Rom
;----------13d.Direct3D ve DirectDraw
;----------13e.Nvidia Geforce Overclock
;14. Genel Sistem Ayarlari
;15. Diger Yazilimlar
;----------15a.Msn Messenger

;################################################# ######## ##########

;================================================= ======== ==========
; SAG KLIK AYARLARI(1)
;================================================= ======== ==========
;SK=Sag Klik

;Bilgisayarim'a Service Ekler(ikona SK)
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\services]
@=hex(2):53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00 ,73,00,0 0,00
"SuppressionPolicy"=dword:4000003c
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\services\command]
@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00 ,25,00,5 c,00,73,00,\
79,00,73, 00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00 ,63,00,2e, \
00,65,00,78,00, 65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73 ,00,\
74,00,65,00,6d,00,52, 00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00 ,\
74,00,65,00,6d,00,33,00, 32,00,5c,00,73,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,\
00,65,00,73,00,2e,00,6d,00,73, 00,63,00,20,00,2f,00,73,00,00,00

;Bilgisayarim'a "Kayit Defteri" Ekler(ikona SK)
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\regedit]
@="Regedit"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\regedit\command]
@="c:\\windows\\Regedit.exe"

;SKte "Dos Penceresi ile" ikonu Cikar
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd]
@="Dos Penceresi ile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd\command]
@="cmd.exe /k \"cd %L\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmd]
@="Dos Penceresi ile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmd\command]
@="cmd.exe /k \"cd %L\""

;Bilinmeyen Dosya Uzantilarini Notepadle Acar(Notepad ile)
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell]
@="\"notepad.exe %1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\open]
@="Notepad ile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\open\command]
@="notepad.exe %1"

;SK->Yeniden Evrak Cantasi,Zip... Kaldirir
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.bfc\ShellNew]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\ShellNew]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\ShellNew]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.wav\ShellNew]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\CompressedFolder\ShellNew]

;Klasore Kopyala
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers\Copy To]
@="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"

;Klasore Tasi
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers\Move To]
@="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"

;SKte "Sifrele" Diye Bir Secenek Cikar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced]
"EncryptionContextMenu"=dword:00000001

;nfo Uzantili Dosyalari Duzenlemek Icin Notpad Birlikte Ac'a Eklenir
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\FileExts\.nfo]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\FileExts\.nfo\OpenWithList]
"a"="NOTEPAD.EXE"
"MRUList"="a"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\FileExts\.nfo\OpenWithProgids]
"nfo_auto_file"=hex(0):

;################################################# ######## ##########

;================================================= ======== ==========
; DOSYA SISTEMI AYARLARI(2)
;================================================= ======== ==========

;Sifrelendirilmis Dosyalari Hizlandirmak
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS]
"KeyCacheValidationPeriod"=dword:00010800

;Uzantisi Bilinmeyen Bir Dosyaya Tiklandiginda Direk Birlikte Ac Cikar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer]
"InternetOpenWith"=dword:00000000

;Bir Gecersiz Kisayola Tiklaninca Arama Yapmaz
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"NoResolveTrack"=dword:00000001

;Windows Zip'i Iptal Eder
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\CompressedFolder]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CompressedFold er]

;250 Dosyanin Gorunum Ayarlarini Animsayabilir
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell ]
"BagMRU Size"=dword:000000FA
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell NoRoam]
"BagMRU Size"=dword:000000FA

;NTFS optimize Eder
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\FileSystem]
"NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
"Win95TruncatedExtensions"=dword:00000001
"Win31FileSystem"=dword:00000000

;Bilgisayarimdaki Paylasim Klasorlerini Kaldirir
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"NoSharedDocuments"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer]
"NoSharedDocuments"=dword:00000001
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateF olders\{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}]

;Klasor Secenekleri-->Gorunum Ayarlari
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced]
;Bilinen Dosya Uzatilarini Goster(disable=1)
"HideFileExt"=dword:00000000
;Klasorleri Ayri Bir Islemde Baslat
;Bellegin Ayri Bir Bolumunde Calisir
;Windows Daha Kararli Calisir;Fakat Performans Dusebilir(enable=1)
"SeparateProcess"=dword:00000000
;Korunan Isletim Sistemi Dosyalarini Goster(enable=1)
"ShowSuperHidden"=dword:00000000
;Oturum Acildiginda Klasor Pencerelerini Geri Yukle(enable=1)
"PersistBrowsers"=dword:00000000
;Gizli Dosyalari Goster(disable=0)
"Hidden"=dword:00000001

;Dusuk Disk Kapasitesi Uyarisini Kaldirir
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\policies\Explorer]
"NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001
"NoInstrumentation"=dword:00000001

;NTFS Reserves Space for its Master File Table(?)
;1 - Small Zone Reservation (Default)
;2 - Medium Zone Reservation
;3 - Large Zone Reservation
;4 - Maximum Zone Reservation
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\FileSystem]
"NtfsMftZoneReservation"=dword:00000001

;Ara Butun Uzantilari Arayabilir(allfiletypes="1",default="0")
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ContentIndex]
"FilterFilesWithUnknownExtensions"=dword:00000001

;################################################# ######## ###########

;================================================= ======== ===========
; KISISEL AYARLAR(3)
;================================================= ======== ===========

;$
;Ctrl+Alt+Del Iptal Eder
;(Calistirmak Icin Alttaki 2 Satirdan ";" Isaretini Silin)
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
;"DisableCAD"=dword:00000001

;$
;Registrye Erisimi Engeller
;(Calistirmak Icin Alttaki 2 Satirdan ";" Isaretini Silin)
;[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System]
;"DisableRegistryTools"=dword:00000001

;$
;Windows Installer Iptal Eder
;0=default, 1=sadece admin erissin, 2=disabled
;(Calistirmak Icin Alttaki 2 Satirdan ";" Isaretini Silin)
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Win dows\Installer]
;"DisableMSI"=dword:00000002

;$
;Sag Klik Iptal Olur
;(Calistirmak Icin Alttaki 4 Satirdan ";" Isaretini Silin)
;[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
;"NoViewContextMenu"=dword:00000001
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer]
;"NoViewContextMenu"=dword:00000001

;$
;Son Kullaniciyi Saklar
;(Calistirmak Icin Alttaki 2 Satirdan ";" Isaretini Silin)
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\System]
;"DontDisplayLastUserName"=dword:00000001

$
;Logondan Once Bir Uyari Mesaji Yazmanizi Saglar
;(Calistirmak Icin Alttaki 3 Satirdan ";" Isaretini Silin)
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
;"LegalNoticeCaption"="Basligi Buraya Yaziniz"
;"LegalNoticeText"="Mesajinizi Buraya Yaziniz"

;$
;Hosgeldiniz Ekraninda Administrator Gozukur
;(Calistirmak Icin Alttaki 2 Satirdan ";" Isaretini Silin)
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserLis t]
;"Administrator"=dword:00000001


;Media Playerda Isim Cikmasi Icin
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Wind owsMediaPlayer]
"TitleBar"="[email protected]"

;Beep Sesini Kapatir(enable=1)
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound]
"ExtendedSounds"="yes"
"Beeps"="0"

;Acilista Num-Lock Acik
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard]
"InitialKeyboardIndicators"="2"

;Sifre Giris Kutusunda Istediginiz Textsin Yazmasi Icin
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"LogonPrompt"=" Modified By _**[email protected]**_"

;Internet Explorerda Isim Cikmasi Icin
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Window title"="[email protected]"

;Silme Onay Kutusu Cikmadan Geri Donusume Gonderir
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer]
"ShellState"=hex:24,00,00,00,37,a8,01,00,00,00,00,00,00,00 ,00,00,00,00,00,00,\
01,00,00,00,0d,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00

;Klasik Ara(Kopek Yok:)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\CabinetState]
"Use Search Asst"="no"

;IE anasayfa
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="about:blank"

;Otomatik Tamamlama(enable="yes",disable="no")
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\AutoComplete]
"AutoSuggest"="no"
"Append Completion"="yes"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Use FormSuggest"="no"
"FormSuggest Passwords"="no"
"FormSuggest PW Ask"="no"

;################################################# ######## ##########

;================================================= ======== ==========
; DENETIM MASASI AYARLARI(4)
;================================================= ======== ==========

;Denetim Masasina Userpasswords2 yi Ekler
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}]
@="User Accounts 2"
InfoTip"="Starts The Windows 2000 style User Accounts dialog"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}\DefaultIcon]
@="%SystemRoot%\\\\System32\\\\nusrmgr.cpl,1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}\Shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}\Shell\Open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}\Shell\Open\command]
@="Control Userpasswords2"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace\{98641F 47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}]
@="Add Userpasswords2 to Control Panel"

;Fare Hizi
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
"MouseSensitivity"="20"
"MouseSpeed"="1"

;Klavye Hizi
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard]
"KeyboardDelay"="0"
"KeyboardSpeed"="31"

;Guc Yonetimi->Guc Secenekleri->Sunu
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg]
"CurrentPowerPolicy"="2"

;Klasik Denetim Masasi
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"ForceClassicControlPanel"=dword:00000001

;ANTIVIRUS DENETIMI YAPMAZ(sp2)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
"AntiVirusOverride"=dword:00000001

;################################################# ######## ##########

;================================================= ======== ==========
; IE AYARLARI(5)
;================================================= ======== ==========

;Kati Pop-Up Blocker(enable=1)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows]
"BlockUserInit"=dword:00000000

;Kullanmadiginiz Adresler Favouriten Silinmez
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"FavIntelliMenus"="no"

;IE nin Bilgi Penceresini Kapatir.(Ilk Acilis Icin)(sp2)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\InformationBar]
"FirstTime"=dword:00000000

;Gecmisi 2 Gun Hafizada Tutar
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Url History]
"DaysToKeep"=dword:00000002

;Gelismis Ayarlari(enable=1,disable=0)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings]
;http 1.1 Kullan
"EnableHttp1_1"=dword:00000001

;Proxy ile kurulan Baglantilarda http 1.1 kullan
"ProxyHttp1.1"=dword:00000000

;Sunucu Sertifikalarinin Gecerliligini Denetle
"CertificateRevocation"=dword:00000000

;Sifreli Sayfalari Diske Kaydetme
"DisableCachingOfSSLPages"=dword:00000001

;Tumlestirilmis Windows Kimlik Dogrulama
"EnableNegotiate"=dword:00000001

;SSL 2.0 (tikli) + SSL 3.0 (tikli) + TSL 1.0 (tik yok)
"SecureProtocols"=dword:00000028

;Gecersiz Site Sertifikalarini Uyar
"WarnonBadCertRecving"=dword:00000001

;Guvenli Moddan Guvensiz Modda Gecilirse Uyar
"WarnonZoneCrossing"=dword:00000000

;Url Herzaman Urf-8 olarak Gonder
"URLEncoding"=dword:00000001

;IE 10 Baglatiya Kadar Es Zamanli Olarak Sunucuya Baglanabilir
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings]
"MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:0000000a
"MaxConnectionsPerServer"=dword:0000000a
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings]
"MaxConnectionsPerServer"=dword:0000000a
"MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:0000000a

;Disable Internet Explorer "Send information to the Internet" prompt
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Zones\0]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Zones\1]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Zones\2]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Zones\3]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Zones\4]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\0]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\1]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\2]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\3]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\4]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Zones\0]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Zones\1]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Zones\2]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Zones\3]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Zones\4]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\0]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\1]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\2]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\3]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\4]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Zones\0]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Zones\1]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Zones\2]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Zones\3]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Zones\4]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\0]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\1]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\2]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\3]
"1601"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\4]
"1601"=dword:00000000

;Cookieler Icindeki index.dat Dosyasinin Boyutunu Dusurur
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Cache\Cookies]
"CacheLimit"=dword:00000100
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Cache\History]
"CacheLimit"=dword:00000800
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Cache\Content]
"CacheLimit"=dword:00000800
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Cache\Cookies]
"CacheLimit"=dword:00000100
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Cache\History]
"CacheLimit"=dword:00000800
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\5.0\Cache\Content]
"PerUserItem"=dword:00000001
"CachePrefix"=""
"CacheLimit"=dword:00000800
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\5.0\Cache\Cookies]
"PerUserItem"=dword:00000001
"CachePrefix"="Cookie:"
"CacheLimit"=dword:00000100
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\5.0\Cache\History]
"PerUserItem"=dword:00000001
"CachePrefix"="Visited:"
"CacheLimit"=dword:00000800

;IE ve Bilgisayarimin Acilisini Hizlandirir
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\stisvc]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced]
"NoNetCrawling"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer]
"NoRemoteRecursiveEvents"=dword:00000001

;Gecici Internet Dosyalari Onbellegini 4MB Olarak Ayarlar
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\5.0\Cache\Content]
"CacheLimit"=dword:00001000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Cache\Content]
"CacheLimit"=dword:00001000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\5.0\Cache\Content]
"CacheLimit"=dword:00001000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Cache\Content]
"CacheLimit"=dword:00001000

;Resmi Pencere Boyutuna Kucultme
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Enable AutoImageResize"="no"

;Unicode Sitelere Sorun Yasamamak Icin
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Wind ows\Cur rentVersion\
Internet Settings]
"MBCSServername"=dword:00000000

;IE Hata Bildirim Kapali
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"IEWatsonDisabled"=dword:00000001
"IEWatsonEnabled"=dword:00000000

;Yerel Temali Siteleri Calistirmak Icin(0 = disable local stylesheet, 1 = enable)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles]
"Use My Stylesheet"=dword:00000000

;TIF Dosyalari IE ile Acilir
[HKEY_CLASSES_ROOT\.tif]
"(Default)"="Imaging.Document"

;SmootScroll(enable=1 sistem performansini duserebilir)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"SmoothScroll"=dword:00000000

;Sitelerdeki Kuyruklu Oklari Iptal Eder
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\cometcursor.com]
"*"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\cometsystems.com]
"*"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\cometzone.com]
"*"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\livecursors.com]
"*"=dword:00000004

;################################################# ######## ##########

;================================================= ======== ==========
; GORUNUM(6)
;================================================= ======== ==========

;-----------------------MASAUSTU(6a)---------------------- ----------

;Geri Donusum Kutusu %3 yer kullanir
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\BitBucket]
"Percent"=dword:00000003

;Masaustu Temizleme Araci Kapatir
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Desktop\CleanupWiz]
"NoRun"=dword:00000001

;Simgelerin Uzerindeki Kisayol Okunu Kaldirir
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
"IsShortcut"=-

;Bilgisayarim Masaustunde 1.Ikon(Belgelerim icin 4
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}]
"SortOrderIndex"=dword:00000054

;Uyari Balonlarini Kapatir
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced]
"EnableBalloonTips"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced]
"FolderContentsInfoTip"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\tips]
"Show"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced]
"StartButtonBalloonTip"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced]
"ShowInfoTip"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"NoSMBalloonTip"=dword:00000000

;--------------------------------------------------------- ----------

;-----------------------GORUNTU(6b)----------------------- ----------

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects]
"VisualFXSetting"=dword:00000003
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\AnimateMinMax]
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\ComboBoxAnimation ]
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\CursorShadow]
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\DragFullWindows]
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\DropShadow]
"DefaultValue"=dword:00000001
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\FontSmoothing]
"DefaultValue"=dword:00000001
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\ListBoxSmoothScro lling]
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\ListviewAlphaSele ct]
"DefaultValue"=dword:00000001
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\ListviewShadow]
"DefaultValue"=dword:00000001
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\ListviewWatermark ]
"DefaultValue"=dword:00000001
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\MenuAnimation]
"DefaultValue"=dword:00000001
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\SelectionFade]
"DefaultValue"=dword:00000001
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\TaskbarAnimations ]
"DefaultValue"=dword:00000001
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\Themes]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\TooltipAnimation]
"DefaultValue"=dword:00000001
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\VisualEffects\WebView]
"DefaultApplied"=dword:00000001

;Yari Saydam SeCim Dikdortgeni Goster- KAPALI
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced]
"ListviewAlphaSelect"=dword:00000000

;Masaüstündeki Simge Etiketlerinde Birakma Gölgesi Kullan- ACIK
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced]
"ListviewShadow"=dword:00000001

;Her Klasor Turu Için Bir Arkaplan Resmi Kullan- KAPALI
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced]
"ListviewWatermark"=dword:00000000

;Gorev Cubugu Dugmelerini Kaydir- KAPALI
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced]
"TaskbarAnimations"=dword:00000000

;Visual Theme- AÇIK
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\ThemeManager]
"ThemeActive"="1"

;Suruklerken Pencere Icerigini Goster- KAPALI
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"DragFullWindows"="0"

;Ekran Yazi Tipi Kenarlarini Duzelt- ACIK
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"FontSmoothingType"=dword:00000001
"FontSmoothing"="2"
"FontSmoothingType"=dword:00000001

;Pencereler Animasyonla Kuculup Buyusun- KAPALI
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
"MinAnimate"="0"

;Menuler Goruntuye Azaltarak Yada Slaytla Gelsin- KAPALI
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"UserPreferencesMask"=hex:90,12,01,80

;--------------------------------------------------------- ----------

;================================================= ======== ==========
; MEDIA PLAYER(7)
;================================================= ======== ==========

;Media Player Ilk Acilisinda Eulayi Otomatik Kabul Eder(sp2)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Win dowsMediaPlayer]
"GroupPrivacyAcceptance"=dword:00000001

;Silinemeyen Avileri Silmek Icin
[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shel lex\PropertyHandler]
@=""

;AVI Hizli Erisim
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shel lex\PropertyHandler]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D9 4-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32]

; MP3 Encoding Bitratesi Ayarlar
; 320 Kbps = 0004e200
; 256 Kbps = 0003e800
; 224 Kbps = 00036b00
; 192 Kbps = 0002ee00
; 160 Kbps = 00027100
; 128 Kbps = 0001f400
; 112 Kbps = 0001b580
; 64 Kbps = 0000fa00
; 56 Kbps = 0000dac0
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MediaPlayer\ Settings\MP3Encoding]
"LowRate"=dword:0000fa00
"MediumRate"=dword:0001f400
"MediumHighRate"=dword:0003e800
"HighRate"=dword:0004e200

;Sagda Solda MediaPlayer Kisa Yollari Dolanmaz
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\S etup\UserOptions]
"DesktopShortcut"="no"
"QuickLaunchShortcut"="no"

;Movie Dosyalarina Onizleme Yapilmaz
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.avi\ShellEx]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.mpg\ShellEx]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.mpe\ShellEx]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.mpeg\ShellEx]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.wmv\ShellEx]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.asf\ShellEx]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.asx\ShellEx]

;Media Player Dvd Oynatabilir(disable=No)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\P layer\Settings]
"EnableDVDUI"="Yes"

;Otomatik Upgrade Kapanir(enable=yes)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\ PlayerUpgrade]
"EnableAutoUpgrade"="no"
;$
;Bu da Ikinci Bir Yolu.Yukaridaki Calismazsa Asagidaki Anahtari
;Aktive Edin
;(Calistirmak Icin Alttaki 2 Satirdan ";" Isaretini Silin)
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Win dowsMediaPlayer]
;"DisableAutoUpdate"=dword:00000001

;################################################# ######## ##########


;================================================= ======== ==========
; BASLAT MENUSU VE GOREV CUBUGU(
;================================================= ======== ==========

;Hizli Baslat
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Streams\Desktop]
"TaskbarWinXP"=hex:0c,00,00,00,08,00,00,00,02,00,00,00,00, 00,00,00,b0,e2,2b,\
d8,64,57,d0,11,a9,6e,00,c0,4f,d7,05,a2,22,00,1c,00 ,0a,01,0 0,00,1a,00,00,00,\
01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,4c ,00,00,0 0,01,14,02,00,00,\
00,00,00,c0,00,00,00,00,00,00,46,83,00,00,00,10,00 ,00,00,a 0,b0,48,5e,89,8d,\
bd,01,00,d8,9e,e4,2a,8d,bd,01,00,45,fe,5e,89,8d,bd ,01,00,0 0,00,00,00,00,00,\
00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 ,13,01,1 4,00,1f,0f,e0,4f,\
d0,20,ea,3a,69,10,a2,d8,08,00,2b,30,30,9d,19,00,23 ,44,3a,5 c,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,cd,97,15,00,31 ,00,00,0 0,00,00,af,24,5c,\
b9,10,80,57,69,6e,6e,74,00,00,20,00,31,00,00,00,00 ,00,af,2 4,a3,b9,10,00,50,\
72,6f,66,69,6c,65,73,00,50,52,4f,46,49,4c,45,53,00 ,19,00,3 1,00,00,00,00,00,\
c1,24,08,92,10,00,69,65,35,30,30,2e,30,30,30,00,00 ,28,00,3 1,00,00,00,00,00,\
c1,24,08,92,10,00,41,70,70,6c,69,63,61,74,69,6f,6e ,20,44,6 1,74,61,00,41,50,\
50,4c,49,43,7e,31,00,21,00,31,00,00,00,00,00,c5,22 ,9d,91,1 0,00,4d,69,63,72,\
6f,73,6f,66,74,00,4d,49,43,52,4f,53,7e,31,00,29,00 ,31,00,0 0,00,00,00,d3,22,\
32,a6,10,00,49,6e,74,65,72,6e,65,74,20,45,78,70,6c ,6f,72,6 5,72,00,49,4e,54,\
45,52,4e,7e,31,00,24,00,31,00,00,00,00,00,db,22,76 ,ba,10,0 0,51,75,69,63,6b,\
20,4c,61,75,6e,63,68,00,51,55,49,43,4b,4c,7e,31,00 ,00,00,8 d,00,00,00,1c,00,\
00,00,01,00,00,00,1c,00,00,00,36,00,00,00,0d,f0,ad ,ba,8c,0 0,00,00,1a,00,00,\
00,03,00,00,00,e7,18,2d,23,10,00,00,00,49,45,35,30 ,30,5f,5 8,31,43,00,43,3a,\
5c,57,49,4e,4e,54,5c,50,72,6f,66,69,6c,65,73,5c,49 ,45,35,3 0,30,2e,30,30,30,\
5c,41,70,70,6c,69,63,61,74,69,6f,6e,20,44,61,74,61 ,5c,4d,6 9,63,72,6f,73,6f,\
66,74,5c,49,6e,74,65,72,6e,65,74,20,45,78,70,6c,6f ,72,65,7 2,5c,51,75,69,63,\
6b,20,4c,61,75,6e,63,68,00,00,10,00,00,00,05,00,00 ,a0,1a,0 0,00,00,a3,00,00,\
00,00,00,00,00,08,00,00,00,02,00,00,00,cc,00,00,00 ,01,00,0 0,00,03,00,00,00,\
4a,00,00,00,01,00,00,00,40,00,32,00,e6,01,00,00,c4 ,24,15,9 f,20,00,4c,61,75,\
6e,63,68,20,49,6e,74,65,72,6e,65,74,20,45,78,70,6c ,6f,72,6 5,72,20,42,72,6f,\
77,73,65,72,2e,6c,6e,6b,00,4c,41,55,4e,43,48,7e,32 ,2e,4c,4 e,4b,00,00,00,40,\
00,00,00,02,00,00,00,36,00,32,00,48,02,00,00,c4,24 ,15,9f,2 0,00,4c,61,75,6e,\
63,68,20,4f,75,74,6c,6f,6f,6b,20,45,78,70,72,65,73 ,73,2e,6 c,6e,6b,00,4c,41,\
55,4e,43,48,7e,31,2e,4c,4e,4b,00,00,00,36,00,00,00 ,00,00,0 0,00,2c,00,32,00,\
51,00,00,00,ec,22,46,39,20,00,53,68,6f,77,20,44,65 ,73,6b,7 4,6f,70,2e,73,63,\
66,00,53,48,4f,57,44,45,7e,31,2e,53,43,46,00,00,00 ,52,00,0 0,00,e0,00,00,00,\
00,00,00,00,16,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,16 ,00,00,0 0,00,00,00,00,01,\
00,00,00,01,00,00,00,aa,4f,28,68,48,6a,d0,11,8c,78 ,00,c0,4 f,d9,18,b4,37,02,\
00,00,e0,00,00,00,00,00,00,00,16,00,00,00,00,00,00 ,00,00,0 0,00,00,16,00,00,\
00,00,00,00,00,01,00,00,00


;Dil Cubugunu Kaldirir
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{540D8A8B-1C3F-4E32-8132-530F6A502090}]
"MenuTextPUI"="@%SystemRoot%\\System32\\msutb.dll,-325"

;Xp Güvenlik Merkezi Uyarilarini Kaldirmak için(sp2)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
"FirstRunDisabled"=dword:00000001
"AntiVirusOverride"=dword:00000000
"FirewallOverride"=dword:00000000

;Anti-virus Uyarisini Kapatir
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

;Firewall Uyarisini Kapatir
"FirewallDisableNotify"=dword:00000001

;Otomatik Update Uyarisini Kapatir
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

;Gorev Cubunda Ses Denetim Ikonunu Goster
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Applets\SysTray]
"Services"=dword:0000001f

;Ayni Olan Uygulamalari Bir Araya Toplamayi Kapatir
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced]
"TaskbarGlomming"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced]
"TaskbarGlomming"=dword:00000000

;Otomatik Gizle
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer]
"EnableAutoTray"=dword:00000001

;Baslat Menusunu Hizlandirir
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"MenuShowDelay"="75"

;Klasik Baslat Menusu(disable=0)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer]
"NoSimpleStartMenu"=dword:00000001

;Recent Ayarlari(enable=1,disable=0)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
;Kapanista Recenti Siler
"ClearRecentDocsOnExit"=dword:00000000
;Recent Historyi Siler
"NoRecentDocsHistory"=dword:00000000
;Baslattan Recenti Kaldirir
"NoRecentDocsMenu"=dword:00000001

;Baslat Menusunden "Program Uyumluluk ve Varsayilanlarini Ayarla" Kaldirir
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"NoSMConfigurePrograms"=dword:00000001

--------------------------------------------------------------------------------


;################################################# ######## ##########

;================================================= ======== ==========
; SERVISLER(9)
;================================================= ======== ==========
;************************************************* ******** **********
; 00000001 = evet / true
; 00000000 = hayir / false
; 00000002 = Otomatik
; 00000003 = Elle
; 00000004 = Devre Disi
;************************************************* ******** **********


;IPSEC
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\PolicyAgent]
"Start"=dword:00000003

;Windows Saati
;Gorev Cubugundaki Saat Degildir
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\W32Time]
"Start"=dword:00000004

;Uzaktan Kayit Defteri
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\RemoteRegistry]
"Start"=dword:00000004

;Remote Desktop Help Session Manager
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\RDSessMgr]
"Start"=dword:00000004

;Kablosuz Sifir Yapilandirma
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\WZCSVC]
"Start"=dword:00000004

;SSDP Bulma Servisi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SSDPSRV]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlayNA THelp\DPNHUPnP]
"UPnPMode"=dword:00000002

;Evrensel Tak Calistir Aygit Ana Makinasi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\upnphost]
"Start"=dword:00000004

;Imapi CD-Yazma Servisi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\ImapiService]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"NoCDBurning"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\policies\Explorer]
"NoCDBurning"=dword:00000001

;Dizin Olusturma
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\CiSvc]
"Start"=dword:00000004

;Hata Bildirim
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PCHealth\Err orReporting]
"DoReport"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\ERSvc]
"Start"=dword:00000004

;Windows Server Servisi
;"1" = minimize memory, "2" = balance or "3" = maximize network throughput
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\lanmanserver\parameters]
"Size"=dword:00000001

;Uzaktan Bilgisayariniz Kapatilmasini Kapatir
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\MrxSmb\Parameters]
"RefuseReset"=dword:00000001

;Otomatik Guncellemeyi Kapatir
;Guncelleme Sayfasini Kullanabilmeniz Icin Start Degeri 00000002 Olmali
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\wuauserv]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Win dows\WindowsUpdate\AU]
"NoAutoUpdate"=dword:00000000
"AUOptions"=dword:00000000
"ScheduledInstallDay"=dword:00000000
"ScheduledInstallTime"=dword:00000000

;TCP/IP NetBIOS Yardimcisi
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\LmHos ts]
"Start"=dword:00000004

;UPS Kapatir
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\UPS]
"Start"=dword:00000004

;Telnet
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\TlntSvr]
"Start"=dword:00000004

;WEBClient
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\WebClient]
"Start"=dword:00000004

;UMS
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\uploadmgr]
"Start"=dword:00000004

;Temalar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Themes]
"Start"=dword:00000002

;Hizli Kullanici Degistirir
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\FastUserSwitchingCompatibility]
"Start"=dword:00000004

;Bilgisayar Tarayicisi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Browser]
"Start"=dword:00000004

;Uyarici
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Alerter]
"Start"=dword:00000004

;Yardim ve Destek
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\helpsvc]
"Start"=dword:00000004

;Gorev Zamanlayici
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Schedule]
"Start"=dword:00000002

;Yazdirma Biriktiricisi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Spooler]
"Start"=dword:00000002

;Ikincil Oturum
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\seclogon]
"Start"=dword:00000004

;Performans Gunluk & Uyarilari
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SysmonLog]
"Start"=dword:00000004

;Telefon
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\TapiSrv]
"Start"=dword:00000002

;TCP/IP NetBIOS Yardim Servisi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\RDSessMgr]
"Start"=dword:00000004

;Yonlendirme ve Uzaktan Erisim
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\RemoteAccess]
"Start"=dword:00000004

;Pano Defteri
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\ClipSrv]
"Start"=dword:00000004

;Messenger
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Messenger]
"Start"=dword:00000004

;Terminal Servisi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\TermService]
"Start"=dword:00000004

;Akilli Kart
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SCardSvr]
"Start"=dword:00000004

;Akilli Kart Yardim
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SCardDrv]
"Start"=dword:00000004

;Uzakta Erisim Otomatik Baglanti Yoneticisi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\RasAuto]
"Start"=dword:00000004

;NetMeeting Remote Desktop Sharing
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\mnmsrvc]
"Start"=dword:00000004

;WMI-Performans Bagdastiricisi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\WmiApSrv]
"Start"=dword:00000004

;################################################# ######## ##########

;================================================= ======== ==========
; ACILIS VE KAPANIS AYARLARI(10)
;================================================= ======== ==========

;Acilis veya Kapanistaki Durum Penceresini Kapatir(enable=0)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\policies\system]
"DisableStatusMessages"=dword:00000001

;Boot Defrag
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOpt imizeFunction]
"Enable"="Y"

;Kapanirken Masaustu Ikon Yerlerini Hafizaya Kaydetmez(enable=1,disable=0)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000

;Klasik Logon(enable=0,disable=1)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"LogonType"=dword:00000000

;Sistem Baslangicinda Okunmamis Mailleri Gostermez
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\UnreadMail]
"MessageExpiryDays"=dword:00000000

;Kapanis Tweakleri
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"AutoEndTasks"="1"
"ForegroundLockTimeout"=dword:00000000
"HungAppTimeout"="2000"
"WaitToKillAppTimeout"="2000"
"PaintDesktopVersion"=dword:00000000

;Servisleri Kapatma Suresini Ayarlar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l]
"WaitToKillServiceTimeout"="2000"

;$
;Otomatik Log-On
;Eger oem Klasorunuz Icinde "Autologin.reg" Varsa Bu Ayari Aktive Etmeyin
;(Calistirmak Icin Alttaki 3 Satirdan ";" Isaretini Silin)
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
;"DefaultUserName"="XXX"
;"DefaultPassword"=""
;"AutoAdminLogon"="1"

;$
;Hizli Yeniden Baslat
;Shift+Ctrl+Alt+Del
;(Calistirmak Icin Alttaki 2 Satirdan ";" Isaretini Silin)
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
;"EnableQuickReboot"="1"

;Acilista Autoexec.bat Aramaz
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"ParseAutoexec"="0"

;################################################# ######## ##########

;================================================= ======== ==========
; GUVENLIK AYARLARI(11)
;================================================= ======== ==========

;Web Siteleri Bilgisayarizda Casusluk Yapmasini Onler
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProtocolDefaults]
"about"=dword:00000004

;Alexa Spyware'ni Kaldirir
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a}]

;Uzaktan Yardimi Kaldirir
;Terminal Serveri Kapatir
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Terminal Server]
"fAllowToGetHelp"=dword:00000000
"fDenyTSConnections"=dword:00000001

;Default Olarak Ayarlanmis Gizli Paylasimlari Iptal Eder.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\LanmanServer\parameters]
"AutoShareWks"=dword:00000000
"AutoShareServer"=dword:00000000

;Imzasiz ActiveXleri Engelleyerek DSO Exploit Acigini Kapatir
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Zones\0]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Zones\1]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Zones\2]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Zones\3]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Zones\4]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\0]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\1]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\2]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\3]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\4]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Zones\0]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Zones\1]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Zones\2]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Zones\3]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Zones\4]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\0]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\1]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\2]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\3]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\4]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Zones\0]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Zones\1]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Zones\2]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Zones\3]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Zones\4]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\0]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\1]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\2]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\3]
"1004"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\4]
"1004"=dword:00000003

;Recovery Konsolu Kullanilarak Dosyalari Diskete Kaydetmeyi Engeller(enable=1,disable=0)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole]
"SetCommand"=dword:00000001

;Ag Uzerinde Recent Shared Yapmaz
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"NoRecentDocsNetHood"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\policies\Explorer]
"NoRecentDocsNetHood"=dword:00000001

;Denial Servis Ataklarina Karsi Koruma
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters]
"EnableICMPRedirect"=dword:00000000
"EnablePMTUDiscovery"=dword:00000000
"EnablePMTUBHDetect"=dword:00000000
"PerformRouterDiscovery"=dword:00000000
"EnableDeadGWDetect "=dword:00000000
"NoNameReleaseOnDemand"=dword:00000001
"SynAttackProtect"=dword:00000002
"KeepAliveTime"=dword:000493e0
"TcpMaxHalfOpen"=dword:00000064
"TcpMaxHalfOpenRetried"=dword:00000050
"TcpMaxPortsExhausted"=dword:00000005
"TcpMaxConnectResponseRetransmissions"=dword:00000003

;Anonymous User Access Kapatir
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Lsa]
"restrictanonymous"=dword:00000001
;Basit Dosya Paylasimini Kapatir(enable=1)
"forceguest"=dword:00000000

;Media Playerin Script Calistirmasini Onler
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\P references]
"PlayerScriptCommandsEnabled"=dword:00000000

;################################################# ######## ##########

;================================================= ======== ==========
; AG VE INTERNET PROTOKOLLERI(12)
;================================================= ======== ==========
;************************************************* ******** **********
;DWORD Degerleri 16lik(HEX) Sayi Sistemine Goredir.Aciklamalarin
;Bazilarinda Onerilen Degerler Ondalik Sisteme Gore Verilmistir.Tweak
;Ayarlara Hex Biciminde Yazarak Ayarlari Kendinize Gore Ozellestirin
;LUTFEN DERLEMENIN BASINDAKI ONEMLI NOTLAR KISMINI OKUYUN
;************************************************* ******** **********


;Uzaktan Yonettiginiz Bilgisayarla Iletisiminizi Hizlandirir
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace\{D627 7990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace\{2227 A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}]

;Speedup network logon/boot
;Disable Group Policy Duplication
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\policies\system]
"SynchronousMachineGroupPolicy"=dword:00000000
"SynchronousUserGroupPolicy"=dword:00000000

;RPC Paket Boyutunu Artirir
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc]
"MaxRpcSize"=dword:00100000

;Hizli Web Sayfasi Yuklenmesi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\ServiceProvider]
"DnsPriority"=dword:00000001
"HostsPriority"=dword:00000001
"LocalPriority"=dword:00000001
"NetbtPriority"=dword:00000001

;MTU Boyutunu Ayarlar(Veri Paketi Buyuklugu)
;(Adsl Icin 240(hex) degerleri 5c8(hex) ile Degismeli)
;MTU Degerini TCP Optimizer Programi Ile Daha Dogru Ogrenebilirsiniz
;http://www.speedguide.net/downloads.php
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Ndiswan\Parameters\Protocols\0]
"ProtocolType"=dword:00000800
"PPPProtocolType"=dword:00000021
"ProtocolMTU"=dword:00000240
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters\Interfaces]
"MTU"=dword:00000240

;TCP/IP Bekleme Suresi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters]
"TcpTimedWaitDelay"=dword:0000001e

;ISS Ile Aranizda Bulunan Routerlerden Gecikme Yapanlar ISS'e
;Bildirme(enable=1)
;(Adsl Icin 240(hex) degerleri 5c8(hex) ile Degismeli)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters]
"EnablePMTUBHDetect"=dword:00000000

;Dead Gateway Tespiti
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters]
"EnableDeadGWDetect"=dword:00000001

;QoS Paketlerini Ayarlar(default=%20)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Win dows\Psched]
"MaxOutstandingSends"=dword:0000ffff
"NonBestEffortLimit"=dword:00000010

;TCP/IP Connection Retransmissions Optimize
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters]
"TcpMaxConnectRetransmissions"=dword:00000003
"TcpMaxDataRetransmissions"=dword:00000006

;Daha Cok DNS Kaydeder
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Dnscache\Parameters]
"NetFailureCacheTime"=dword:00000000
"NegativeSOACacheTime"=dword:00000000
"CacheHashTableBucketSize"=dword:00000010
"CacheHashTableSize"=dword:00000180
"MaxCacheEntryTtlLimit"=dword:0002a300
"MaxSOACacheEntryTtlLimit"=dword:0000012d

;Hatali Dns Adresleri Onbellege Almaz
"NegativeCacheTime"=dword:00000000
"NegativeSOACacheTime"=dword:00000000
"NetFailureErrorPopupLimit"=dword:00000000
"NetFailureCacheTime"=dword:00000000

;Increase Network Throughput(Is Cikarma)(1)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\lanmanworkstation\parameters]
"MaxCmds"=dword:00000064
"MaxThreads"=dword:00000064
"MaxCollectionCount"=dword:00000064

;Genis Band Baglanti Optimize Ayarlari
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters]
;Paket Yasam Suresi(00000040=64)
"DefaultTTL"=dword:00000040
;Fast Retransmit
"TcpMaxDupAcks"=dword:00000002
;Selective Acknowledgement
"SackOpts"=dword:00000001

;Eger Packet Kayiplari Fazla Oluyorsa Degeri 00000003 Yapin
;Boylelikle Paket Baslarina 12bytelik Zaman Basliklari Koyar
;ADSL/Dialup Baglanti Degeri* 65535 Kucukse Deger 00000000 Olmali
"Tcp1323Opts"=dword:00000001

;ADSL/Dialup Baglanti Optimize Ayarlari
;(MTU-40*44)*2^2=(ADSL/Dialup Baglanti Degeri)*
;MTU Degerini TCP Optimizer Programi Ile
;Ogrenebilirsiniz
;http://www.speedguide.net/downloads.php
"GlobalMaxTcpWindowSize"=dword:00017080
"TcpWindowSize"=dword:00017080

;Increase Network Throughput(2)
"NumForwardPackets"=dword:0000024a
"MaxForwardBufferMemory"=dword:00024a00
"MaxNumForwardPackets"=dword:0000024a

;Ileri Onbellek Ayari(Forward Buffer Memory Tweak)
"ForwardBufferMemory"=dword:00024a00

;################################################# ######## ##########


;================================================= ======== ==========
; DONANIM AYARLARI(13)
;================================================= ======== ==========

;-----------------------ISLEMCI(13a)---------------------- ----------

;Dogal Islemci Performans Kontrol
;Power On Ozellikli Intel ya da Amd Islemciler Icin
;0 = disable native XP support
;1 = use settings inherited from Intel software during XP upgrade
;5 = system can support all modes when running on battery
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\P3\Parameters]
"HackFlags"=dword:00000000

;$
;AMD Processor Fix
;dword:00000100= 256KB SecondLevel Cache,
;dword:00000200 = 512KB SecondLevel Cache
;(Calistirmak Icin Alttaki 2 Satirdan ";" Isaretini Silin)
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management]
;"SecondLevelDataCache"=dword:00000100

;$
;Fix Problem with Athlon Hanging AGP Programs
;Value: 4294967295 decimal
;(Calistirmak Icin Alttaki 2 Satirdan ";" Isaretini Silin)
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management]
;"LargePageMinimum"=dword:ffffffff

;CPU Icin L2 Onbellek Tespitini Optimize Eder
;CPU Onbelleginizi Bilmiyorsaniz CPU-Z Programini Kullanin
; 8192 KB = 00002000
; 4096 KB = 00001000
; 2048 KB = 00000800
; 1024 KB = 00000400
; 512 KB = 00000200
; 256 KB = 00000100
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management]
"SecondLevelDataCache"=dword:00000100

;Pentium 3 IRQ8 yi Kullanarak CMOSa Oncelik Tanir(serverlara uygulamayin)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\PriorityControl]
"IRQ8Priority"=dword:00000001
"Win32PrioritySeparation"=dword:00000026

;$
;UDMA-66 Destegini Etkinlestirir (Newer MOBOs only, intel chipsets)
;(Calistirmak Icin Alttaki 2 Satirdan ";" Isaretini Silin)
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
;"EnableUDMA66"=dword:00000001

;--------------------------------------------------------- ----------

;-----------------------BELLEK(13B)----------------------- ----------

;Sistem Cekirdegini Optimize Eder
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management]
"NonPagedPoolQuota"=dword:00000000
"NonPagedPoolSize"=dword:00000000
"PagedPoolQuota"=dword:00000000
"PagedPoolSize"=dword:00000000

;(Eger 512+ram varsa enable=1)
"DisablePagingExecutive"=dword:00000000

;PageFiles Temizler(enable=1(Kapanista Yavaslamaya Neden Olabilir))
"ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000000

;Ram'inizin Yarisini Ayarlayin(Bu deger 128 ram icindir)
"SystemPages"=dword:000fde8

"PhysicalAddressExtension"=dword:00000000
"SessionViewSize"=dword:00000030
"SessionPoolSize"=dword:00000004
"WriteWatch"=dword:00000001

;Sistem onbellegini Optimize Eder(server icin=1,masaustu icin=0 )
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management]
"LargeSystemCache"=dword:00000000


;Disk Onbellegi Ayari
;----- 00020000 = 131072 KB (if RAM > 512 MB)
;----- 00010000 = 65536 KB (if RAM > 256 MB)
;----- 00008000 = 32768 KB (if RAM > 128 MB)
;----- 00004000 = 16384 KB (if RAM > 64 MB)
;----- 00002000 = 8192 KB (if RAM > 32 MB)
;----- 00001000 = 4096 KB (if RAM < 32 MB)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management]
"IoPageLockLimit"=dword:00004000

;Prefether Ayarlari
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]

;(0=disabled,1=Uygulamalar Icin,2=Boot icin,3=Ikisi Icinde)
"EnablePrefetcher"=dword:00000003

"AppLaunchMaxNumPages"=dword:00000fa0
"AppLaunchMaxNumSections"=dword:000000aa
"AppLaunchTimerPeriod"=hex:80,69,67,ff,ff,ff,ff,ff
"BootMaxNumPages"=dword:0001f400
"BootMaxNumSections"=dword:00000ff0
"BootTimerPeriod"=hex:00,f2,d8,f8,ff,ff,ff,ff
"MaxNumActiveTraces"=dword:00000008
"MaxNumSavedTraces"=dword:00000008
"RootDirPath"="Prefetch"
"HostingAppList"="DLLHOST.EXE,MMC.EXE,RUNDLL32.EXE"

;Masaustune Bellekten Ayri Bir Yer Ayirir(enable=1)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer]
"DesktopProcess"=dword:00000000

;Browse Bellekten Ayri Bir Yer Ayirir(disable=no)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\BrowseNewProcess]
"BrowseNewProcess"="yes"

;16bitlik Uygulamalara Ayri Bir Yer Ayirir(enable=yes,1)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\WOW]
"DefaultSeparateVDM"="no"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"MemCheckBoxInRunDlg"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer]
"MemCheckBoxInRunDlg"=dword:00000000

;Printer Spooler Islem Onceligi Ayari
;0 - Normal Oncelik (Default)
;1 - High Oncelik
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Print]
"SpoolerPriority"=dword:00000000

;--------------------------------------------------------- ----------

;------------------------CD/DVD ROM(13c)----------------------------

;Autorun CD-rom Veya Cd-W (0=disable, 1=enable)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\CDRom]
"AutoRun"=dword:00000000

;Cd Yazicilar Otomatik Calissin(1 = enabled CDR autorun)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"CDRAutoRun"=dword:00000000

;Cdden Harddiske Kopyalamayi Hizlandirir
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\FileSystem\CDFS]
"CacheSize"=hex:ff,ff,00,00
"Prefetch"=dword:00004000
"PrefetchTail"=dword:00004000

;--------------------------------------------------------- ----------

;-----------------------DIRECT3D ve DIRECTDRAW(13d)-----------------

;DisableAGPSupport - Disable AGP support
;DisableMMX - Disable MMX processor extensions
;DisableWiderSurfaces - Disable Wider Surfaces support
;DisableInactivate - Disable dual-head video card debugging
;EnablePrintScreen - Enable Print Screen capture
;ModeXOnly - Use Mode-X for older video cards
;ShowFrameRate - Display the frame rate (if supported)
;DisableNoSysLock - Disable long-duration locks on video memory
;ForceNoSysLock - Force use of long-duration locks on video memory
;EmulationOnly - Enable software emulation layer for older video cards
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectDraw]
"DisableAGPSupport"=dword:00000001
"DisableMMX"=dword:00000000
"DisableWiderSurfaces"=dword:00000000
"DisableInactivate"=dword:00000000
"ModeXOnly"=dword:00000000
"DisableNoSysLock"=dword:00000000
"ForceNoSysLock"=dword:00000001
"EmulationOnly"=dword:00000000

;--------------------------------------------------------- ----------

;-----------------------NVIDIA GeFORCE OVERCLOCK(13e)---------------

;$
;NVidia GeForce 2/3/4/FX veya NVidia Quadro 2/3/4/FX Kartlardan
;Detonator Driver Version 32.xx or 4x.xx ve Daha Yuksegi Olan
;(Calistirmak Icin Alttaki 2 Satirdan ";" Isaretini Silin)
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
;"Coolbits"=dword:00000003

;--------------------------------------------------------- ----------

;################################################# ######## ##########

;================================================= ======== ==========
; GENEL SISTEM AYARLARI(14)
;================================================= ======== ==========

;Xp Tour'u Kapatir
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Applets\Tour]
"RunCount"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Applets\Tour]
"RunCount"=dword:00000000

;Kayit Defterinin Boyutunu Ayarlar
;Deger:(ffffffff= server,20000000=masaustu)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l]
"RegistrySizeLimit"=dword:20000000

;Windows Update Kayitsiz Calisabilir
[HKEY_LOCAL_MACHNE\Software\Microsoft\WindowsNT\Cur rentVersion]
"RegDone"="1"

;Aygit Yoneticisi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Environment]
;Aygit Yoneticisinde Gozukmeyen Aygitlari Gosterir
"DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES"="1"
;Bir Aygit Hakkinda Ayrintili Bilgi
"DEVMGR_SHOW_DETAILS"="1"

;Sistem Coktugunde Otomatik Boot Eder(enable=1,disable=0)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CrashControl]
"AutoReboot"=dword:00000000

;MSI Installeri Hizlandirir(.netframework'u yuklemek icin ;deger=00000000)
;Geri Almayi Kapatir
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Wind ows\Installer]
"DisableRollback"=dword:00000000

;Hafizada Kullanilmayan dll Siler
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer]
"AlwaysUnloadDll"=dword:00000001

;Ikon Onbellegi(Menuleri Hizlandirir)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer]
"Max Cached Icons"="1024"

;CheckDiskin Time-out unu Ayarlar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager]
"AutoChkTimeOut"=dword:00000000

;################################################# ######## ##########

;================================================= ======== ==========
; DIGER YAZILIMLAR(15)
;================================================= ======== ==========

;Office 2003/XP Hata Bildirim Kapatma
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\PCH ealth\ErrorReporting\DW]
"DWNeverUpload"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Off ice\10.0\Common]
"DWNeverUpload"=dword:00000001

;Notepadte Word Warp Etkinlestirir,Satir Sutun Nosunu Gosterir
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Notepad]
"fWrap"=dword:00000001
"StatusBar"=dword:00000001

;-----------------------MSN MESSENGER(15a)--------------------------

;Msn M. ile Baglandiginizda Passport Wizard Iptal Eder
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\Passport]
"RegistrationCompleted"=dword:00000001

;Windows Messenger'i Sildikten Sonraki Outlook Yavaslamasini Onler ve
;Splash Ekrani Kaldirir
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FB7199A B-79BF-11d2-8D94-0000F875C541}\InProcServer32]
"ThreadingModel"="Apartment"
@=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FB7199A B-79BF-11d2-8D94-0000F875C541}\LocalServer32]
"ThreadingModel"="Apartment"
@=""

;Windows Messenger Her Acilista Baslamaz
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Mes senger\Client]
"PreventAutoRun"=dword:00000001

;Her 6dk Bir Yeni Reklamlar Msn M.'a Yuklenmez
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MessengerSer vice\Policies]
"DisableCrossPromo"=hex:80

;Windows Messenger'i Outlooktan Soyutlar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express]
"Hide Messenger"=dword:00000002
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Offi ce\11.0\Outlook\InstantMessaging]
"ForceDisableIM"=dword:00000001

--

........::::::QUiS CUSTODiET iPSOS CUSTODES::::::......